Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears


18 Mar, 2022

LLEI 1/2022, DE 8 DE MARÇ, D'EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Publicada la Llei d'educació de les Illes Balears.

Entre les mancances detectades cal destacar aspectes essencials com el finançament, el reconeixement de la insularitat o millores sociolaborals pel professorat, que permetrien potenciar la qualitat educativa.

La carestia de la vida, les retallades i els problemes d’accés a l’habitatge dificulta la cobertura de les places.

  • És especialment greu a Menorca, Eivissa i Formentera, on els docents “perden doblers per anar a treballar”.
  • Cal actualitzar els complements de residència si no volem deixar a cap alumne sense el seu professor.

Accediu a la llei aquí.