Reunió amb el Ministeri i informació actual


22 Des, 2021

REUNIÓ AMB EL MINISTERI I INFORMACIÓ ACTUAL


Des d’ANPE demanam que s'aclareixin tots aquests processos, amb la finalitat de donar les màximes garanties i compatibilitzar totes aquestes vies que s'han generat, per tal que els nostres interins puguin consolidar i guanyar la seva plaça.

Amb la finalitat de resoldre les preguntes generades per la situació actual sobre els diferents procediments de funcionarització, exposam a manera de resum, la següent informació.

Després de la reunió amb el Ministeri d’Educació, s'estableixen diferents opcions per a reduir la temporalitat en educació:

 • CONCURS DE MÈRITS: de manera excepcional s'estabilitzarà l'ús de la llarga temporalitat per una sola vegada i sense oposició, a determinar per l'administració educativa. Afectarà places de caràcter estructural ocupades de manera temporal.
  • Seran aquelles de més de 6 anys anteriors a 1 de gener de 2016.
  • Sembla que serà obert i podrien accedir d'altres règims d’ensenyament i de qualsevol altra comunitat autònoma. En el cas de Balears, en tenir llengua vernacle, estaria condicionat a aquells docents que disposin del reciclatge de català exigit.
 • CONCURS OPOSICIÓ DE 2022, on a Balears s'han convocat en 2021, per a executar-se el mes de juny de 2022.
  • Seran eliminatòries, amb una modificació sense el barem transitori, amb part pràctica i una bolla menys a triar en el tema.
  • El barem de la fase d'oposició serà de 2/3 i la fase de concurs serà d'un 1/3, on 5 punts seran per antiguitat, 2 punts per titulació i 2 punts per formació (fins a un màxim de 10 punts).
 • CONCURS OPOSICIÓ DE 2023 i 2024: de caràcter no eliminatori.
  • La fase d'oposició no tindrà part pràctica, es reduiran els temes i es triarà exposar una UD.
  • El barem de la fase d'oposició serà de 60% i el de la fase de concurs serà d'un 40%, on 7 punts seran per antiguitat, 2 punts per titulació i 1 punt per formació.
  • Es valorarà la superació de la fase d'oposició en procediments anteriors fins a 2012.
  • Les especialitats amb part pràctica serà decisió de la comunitat autònoma realitzar-la.
 • Una vegada aconseguit el 8% d'interinitat, per a convocatòries posteriors, es retornarà al procés selectiu que es determini.

Des d’ANPE informarem el més aviat possible de totes les novetats, ja que tot això podria sofrir modificacions. Cal destacar que demà tindrem una Mesa Sectorial sobre el procés selectiu per a aquest juny de 2022.