25N. Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona


25 Nov, 2021

25N. DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

PINTA L'EDUCACIÓ DE TARONJA. POSEM FI A AQUESTA XACRA

ANPE aposta per l'Educació com a eina fonamental per a erradicar la violència contra les dones.

Els nostres alumnes necessiten trobar a les aules, des dels seus primers anys, patrons socioculturals no discriminatoris de normalitat i igualtat quant a les relacions de gènere. Per aquest motiu, ANPE destaca el paper que està desenvolupant el professorat, a través del seu treball diari a les aules, per a establir els fonaments de respecte necessaris en les futures generacions. No obstant això, som conscients que l'esforç exclusiu dels professionals de l'educació no és suficient. És deure i obligació de les administracions i del conjunt de la societat conjuminar esforços en una sola direcció i amb una única fi: eliminar la violència contra les dones.

Per això, ANPE demanda una major inversió tant en formació específica al professorat com en recursos humans, especialment dins del servei d'Orientació dels centres educatius. Potenciar les escoles de pares i mares, i redoblar la col·laboració amb les diferents institucions locals són altres de les mesures necessàries per a avançar en l'erradicació d'aquesta ‘pandèmia’ que en el segle XXI continua representant la violència contra la dona.

En els últims anys s'han fet passos ferms, però insuficients, en aquest sentit. Per això, és necessària una major inversió per part de les administracions públiques per a implantar mesures eficaces que permetin conscienciar i dotar a les futures generacions d'eines suficients per a distingir, prevenir, evitar i denunciar qualsevol acte de violència física, sexual i psicològica contra la dona, especialment en un moment històric en què internet i els dispositius mòbils han il·luminat noves formes d'agressió.

El 25 de novembre, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, des d’ANPE, sindicat de l'ensenyament públic, continuarem defensant la necessitat de millorar el clima de convivència a les aules com a part de l'educació integral de la persona. Una educació basada en la igualtat dels drets i oportunitats de totes les persones, sense distinció de sexe ni de cap altre tipus de discriminació, que elimini qualsevol tipus de violència en totes les seves formes.