Mesa Sectorial de dilluns 22 de novembre


22 Nov, 2021

MESA SECTORIAL DE DILLUNS 22 DE NOVEMBRE

A la mesa sectorial d’avui hem tractat l’oferta pública per l’any 2022:

1. Lectura i aprovació de les actes anteriors.

2. Proposta d’acord de Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta pública.

3. La Resolució de la convocatòria de les proves selectives pel 2022.

4. Torn de preguntes.

 

Inicialment, s’han aprovades les actes pendents anteriors.

Pel que fa a la proposta d’acord del Consell de Govern ens expliquen el desglossament d’aquesta proposta de 1132 places, provinents de les 747 corresponents a la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal, afegint també les 385 de la taxa de reposició (jubilacions). L’Administració ja ens recorda que tant el concurs de trasllat com les oposicions són qüestions que duu a terme el Govern, i no pertanyen a l’àmbit de negociació. La nostra abstenció la mantenim perquè ens hauria agradat una oferta regular de places que permeti conciliar la vida laboral amb l’estudi dels opositors.

Pel que fa a l’oferta pública de places pel 2022 han explicat que l’han d’executar per no incomplir amb la normativa estatal, sinó part de les places es perdrien i l’altra saturarien les oposicions vinents, ja que faltarien tribunals. La proposta contempla un procés selectiu amb 1408 places repartides pels diferents cossos i illes.

 • El termini per matricular-se serà entre l’1 i el 20 de desembre de 2021, on els mèrits són fins el darrer dia de la convocatòria (20 de desembre).
 • Els aspirants només poden optar a una especialitat i illa.
 • Es podrà participar per Cl@ve, DNI electrònic o certificat digital reconegut i Codi d’usuari de personal docent.
 • Les taxes del procés selectiu seran de 83,73 € (i exempt de pagament pels qui presentin un grau del 33% de discapacitat i altres situacions).
 • Les proves selectives comencen a partir de dia 17 de juny de 2022. El calendari definitiu es traurà més endavant, deixant oberta la possibilitat de fer coincidir l’inici de les proves amb altres territoris. Al programa informàtic d’oposicions es podrà consultar tot.
 • Es prorroguen els temaris, i es manté la tria de 3, 4 o 5 bolles segons el número de temes que corresponguin a la prova. La prova pràctica tindrà dues opcions perquè els aspirants n’elegeixin una.
 • Es manté el caràcter eliminatori de les parts i es respecte el 60% de la fase d’oposició i el 40% de la fase de concurs.
 • Es manté el barem, on l’experiència a l’ensenyament públic segueix ponderant 0,7 punts per any treballat fins a un màxim de 7 punts sobre 10 de l’experiència.
 • La programació s’efectuarà en un document PDF, sense superar els 15 MB, referida a un curs escolar d’acord amb les instruccions dictades pel curs 21-22.
 • Pel que fa a les causes d’exclusió dels membres de tribunals es publicaran més endavant, possiblement al gener o febrer. 

Pel que fa a les propostes de millora del concurs-oposició, hem fet entrega d’un document adjunt perquè es tingui en compte, destacant entre altres:

 • Que la prova de la defensa de la programació i l’exposició de la unitat didàctica siguin la primera prova, per donar als aspirants l’oportunitat de demostrar en primer lloc les seves habilitats pedagògiques.
 • Que els criteris d’avaluació i els casos pràctics siguin homogenis a totes les illes, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats.
 • Que l’acte de presentació sigui el mateix dia a totes les comunitats.
 • Que es pugui llegir el tema i que la prova pràctica estigui coordinada per totes les illes, amb la finalitat que siguin homogènies.
 • Que es pugui reclamar al finalitzar cada prova i no al final del procés.

Per part d’ANPE hem fet constar que aquesta és la conseqüència de l’acord signat per altres organitzacions sindicals amb l’Estat. Des del sindicat ens hauria agradat calendaritzar les oposicions durant els propers anys amb l’ajuda d’un pacte d’estabilitat que hagués suposat convocatòries menys agressives i compatibles amb la continuïtat laboral dels docents interins mentre es resol el posicionament final del Ministeri respecte la situació actual. El fet que els opositors sàpiguen les places i especialitats futures a oposició els permetria planificar l’estudi amb la conciliació, amb convocatòries regulars no massives.

Torns i preguntes,

Després de confirmar que es mantenen els temaris, hem demanat què passa amb les places d’FP? Ens han respost que esperaran a la confirmació de Madrid si no les ofertaran al cos de Secundària. Finalment, la Conselleria ens ha comunicat que demanarà un informe als serveis jurídics per després traslladar al Ministeri sobre la viabilitat d’ajornar aquesta convocatòria al mes de gener, en cas  que Madrid vulgui canviar el RD 276 que afecta la eliminatorietat de les proves del procés selectiu.

places-oposicions-2022--1-
propostesmilloradef2021--1-