Mesa sectorial de 12 de novembre


12 Nov, 2021

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES DIA 12 DE NOVEMBRE

Avui ens hem reunit en sessió extraordinària per videoconferència per tractar la proposta de resolució de criteris de plantilla per al curs 2022-2023. 

Al començament de la reunió l’Administració ens ha explicat que el criteri general proposat, incrementa la plantilla dels centres al 92% amb l’objectiu que els funcionaris puguin concursar al màxim de places disponibles i es puguin convocar les oposicions anunciades sobre places consolidades o aplicar allò que s‘estableixi en el futur.

Pel que fa als criteris específics segons tipologies de centre, per a qualsevol tipus de centre, es consoliden totes les places a jornada completa que hagin estat ocupades de forma temporal i de manera contínua en els tres cursos escolars 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, sempre que aquestes places tinguin continuïtat en el curs 2021-2022. A més, es poden consolidar altres places per altres criteris, com assolir les 18 h a Secundària i centres similars, o tenint en compte el número d’unitats als CEIPS amb una mitjana de 20 alumnes per grup, entre altres qüestions.

Pel que fa a l’amortització i reconversió de places als CEIPs, EOEPs i EAPs, aquesta serà conseqüència de la disminució del nombre de grups. Les places d’AD es convertiran, a mesura que quedin vacants, en places d’AL o PT. En la resta de centres s’amortitzarà una plaça quan hi hagi algun professor de l’especialitat corresponent amb menys de 10 períodes lectius tenint en compte als IES les places d’AD (passaran a ser places d’una funció o especialitat de l’equip de suport) i les places de l’àrea pràctica, que es convertiran en especialitats del cos d’FP, de manera resumida.

Finalment, des d’ANPE hem reclamat que es calculi la quota a 18 i 23 h pel cos de secundària-similars i de mestres, respectivament, tal com ja tenen altres comunitats. Que es potencïi la configuració de places itinerants com a completes per les especialitats on les mitges jornades són nombroses, com passa a l’EOI i a les especialitats d’alemany i francès dels IES. També ens hem demanat si tenen novetats respecte a la notícia publicada a premsa referent a l’estabilització dels funcionaris interins de més de 5 anys a la mateixa plaça.

Des de la Conselleria d’Educació ens responen que esperaran que aquestes propostes s’aprovin al Congrés, al Senat, i posteriorment a què el Ministeri es defineixi de com aplicar els canvis normatius, ja que només ha passat per una Comissió Parlamentària.