Mesa sectorial de dimecres 27 d'octubre


27 Oct, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMECRES 27 D’OCTUBRE


A la mesa sectorial d’avui dimecres 27 d’octubre hem tractat els següents punts: 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de sessió núm. 311, de dia 27 de setembre de 2021.
 2. Proposta de resolució de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats a la LOE. 
 3. Torn obert de paraules.

Al punt 1, hem aprovat l’acta anterior.
Al punt 2 sobre la convocatòria del CGT autonòmic, els caps de serveis ens informen que s’ha habilitat a l’especialitat de “Tecnologia” amb “suport científic tecnològic” (perquè s’ha bloquejat les places d’àmbit pràctic). També s’ha llevat a l’especialitat de “Comunicació i mitjans audiovisuals” del “suport científic tecnològic” (perquè feien matèries molt científiques, com Física, i era inassumible). Aquests canvis també afectaran a la propera convocatòria d’interins, a les especialitats mencionades. Ens informen que enguany no hi ha concurs d’inspectors perquè no hi ha hagut oposicions.


Hem demanat que s’incrementi la plantilla, com a la Comunitat Valenciana, on el càlcul de la quota dels centres el fan a 18 i a 23 hores lectives pels professors i mestres.  L’administració ens informa que hi haurà més places de plantilla visibles a causa de la previsió d’oposicions i pel desbloqueig de les places donades en comissió de serveis a Camps d’Aprenentatge, Suports d’Equips Específics,etc,... (queden exempts els CEPs, l’IEDIB i l’Arxiu Museu Històric, ja que aquests centres tenen normativa pròpia).

Pel que fa a la previsió de publicació de la plantilla dels centres, hem sol·licitat quina és la data prevista perquè es publiqui i ens responen que se començarà a negociar al desembre i es publicarà al gener. Es tindran en compte les jubilacions atorgades abans de 31 de desembre.

Finalment, hem insistit en si els professors tècnics d’FP que tinguin titulació de grau puguin concursar a places de secundària per així poder ocupar una plaça del cos A1, i ens responen que de moment no poden, perquè la Llei d’FP encara s’està desenvolupant

Amb la intenció de resumir el procés, és important recordar que:

 • El CGT d’enguany és autonòmic, amb la qual cosa els opositors del 2019 podran canviar d’illa si ho desitgen. 
 • La participació és voluntària, excepte pels aprovats enguany, que estan obligats a participar per la nota d’oposició a l’illa i especialitat per la qual han aprovat
 • Els funcionaris docents de carrera han de tenir el certificat de capacitació per infantil i primària (CCIP) o secundària (CCS) per obtenir una destinació definitiva a Balears.
 • Els funcionaris del cos de mestres han d’estar prèviament habilitats a les funcions que vulguin optar diferents a la seva funció d’origen. Si voleu habilitar una nova funció ho heu de sol·licitar el més aviat possible.
 • Han d’haver transcorregut 2 anys per poder concursar des de la darrera obtenció de la destinació definitiva.
 • Podeu fer servir el dret preferent o de concurrència, si és el vostre cas.

Pel que fa a la forma de participació:

 • Sol·licitau l’@clave, DNI electrònic o codi d’usuari del portal del personal.
 • Presentació telemàtica: els documents s’han de convertir en format PDF.
 • Cada participant pot incloure en la sol·licitud un màxim de 300 peticions.

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de dia 3 al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Recordau que per poder demanar una comissió de serveis de manera general, a la convocatòria del mes de maig, és possible que torni a ser requisit haver concursat, a excepció de demanar-la per projecte de centre, pla de millora o configurar un equip directiu. En el cas dels opositors d’enguany només la podran reclamar per motius personals o per configurar equips directius a l’illa on han aprovat.

 

Torns i preguntes:
Hem demanat si es presentarà als sindicats el programa de participació al CGT com l’any anterior.