Resum de la reunió de la comissió paritària de prevenció de riscs laborals de personal docent


17 Sep, 2021

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE PERSONAL DOCENT

Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta anterior.  

2. Informació sobre la situació dels vulnerables al SARS-COV-2 per al curs 2021/2022.  

3. Programació de l’activitat tècnica i sanitària del Servei de Prevenció. 

4. Informació sobre l’estructura de RRHH del Servei de Prevenció.  

5. Torn obert de paraules.  

 

Pel que fa al punt 1, hi ha esmenes i modificacions que no s’han afegit a l'acta anterior. Es modificarà i es tornarà a passar per a la seva aprovació.

Pel que fa al punt 2, el cap del servei de prevenció de riscos laborals exposa les xifres del personal vulnerable a dia 15 de setembre.

Quant al punt 3, han presentat als nous tècnics .Està previst començar amb l’avaluació de centres. Començaran a avaluar els centres que no han estat avaluats el curs passat i/o els que han tingut qualsevol modificació.

En tenir dades concretes començaran a fer visites als centres. D’altra banda, també continuaran amb la formació dels docents on-line.

En referència al punt 4, l’activitat sanitària segueix amb bastant càrrega de treball , avaluant a totes les dones en gestació. El cap de servei posa en manifest que no donen a bast per atendre totes les demandes per manca de personal i que necessiten amb urgència personal administratiu.

Al torn obert de paraules, s’ha proposat fer un escrit conjunt amb tots els representants del la Comissió Paritària de Riscos laborals demanant a Funció pública la necessitat d’incorporar personal administratiu i millorar les condicions del seus treballadors, ja que molts d’ells fugen a altres administracions i deixen un espai buit, dificultant la feina, com està passant ara.