Resum mesa sectorial de divendres 3 de setembre


03 Sep, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 3 DE SETEMBRE


A la reunió extraordinària d’avui hem tractat l’ini de curs. El Conseller d’Educació ha informat de les diferents reunions que tindrà amb la comunitat educativa per posar de manifest l’èxit de mantenir les escoles obertes al llarg de la pandèmia. També, ha valorat la vacunació del 90% del professorat i de gran part de l’alumnat, potenciat per la minva dels contagis. S’ha explicat que la reunió amb la ministra Alegria, es va consensuar la presencialitat a totes les etapes educatives mantenint els grups estables, la distància a 1,2 m, l’ús de mascaretes, l’entrada esglaonada al centre, la ventilació creuada, mesuradors de CO2, filtres HEPAs, mantenir la campanya de vacunació i que els alumnes vacunats que siguin contacte estret, no faran quarantena.

Pel que fa als protocols, tractats abans de l’estiu, es pretén coordinar amb les activitats extraescolars i esportives, mantenint la quota de professorat contractat (325 a pública) i unes 3000 substitucions, especialment del personal sensible. Ha anunciat que al setembre començarem amb 25 grups COVID al cos de mestres repartits per les diferents illes, que es tractarà a una mesa la setmana vinent. També ha afegit que als CEIPS els especialistes reconvertits en tutor, podran retornar a les seves especialitats originals.

El Sr. Martí March, ha remarcat que el mes d’octubre o novembre es farà una Mesa Sectorial per abordar l’accés a la funció pública, les oposicions i la situació dels funcionaris interins, on ha destacat la importància de reduir el nombre d’interins al 8% i estabilitzar les plantilles dels centres amb processos selectius.

El director general Antoni Morante ha informat que a primària no se superarà la ràtio de 25 alumnes, la qual cosa han aconseguit incrementat 210 mestres a la quota d’enguany. 

En el nostre torn de paraula, des d’ANPE ha destacat com a mesura positiva que es mantingui al professorat contractat, així com el bon funcionament de les substitucions, la qual cosa ha suposat 2000 substitucions extres per poder cobrir el professorat afectat pel virus o situacions derivades per contactes estrets. Hem criticat quin és el marge de negociació d’aquesta Mesa, ja que ens ha molestat que la reunió ha estat merament informativa, sense cap document previ per treballar i poder fer les aportacions adients per millorar la situació. 

Pel que fa a les aportacions d’ANPE hem demanat que es tingui en compte:

  • La contractació de docents extres com mesura de prevenció inicial després del repunt de contagis dels mesos d'estiu. Amb motiu dels 13500 milions anunciats per la ministra Alegria disponibles de l’Estat per les autonomies en matèria educativa.
  • Establir uns criteris homogenis de promoció i titulació de l’alumnat amb matèries suspeses per evitar que cada centre actuï de manera desigual.
  • Analitzar la situació escolar per dotar adequadament dels espais, les ràtios, els docents i les mesures preventives, si fos necessari.
  • Repartir el material higiènic i sanitari abans d’iniciar les classes, per tots els centres educatius.
  • Mantenir la partida extra destinada a cobrir la substitució del professorat amb la finalitat de no deixar cap alumne sense professor.

Torns i preguntes: 

  • Malgrat no correspongui tractar aquest tema hem advertit que el professorat està esgotat, i cal una reducció lectiva immediata com han fet a València, on es retornarà a les 18/23 hores lectives per professors i mestres. 
  • La millora en les condicions d’ensenyament dels nostres alumnes reconeixent el plus de la insularitat pels docents.
  • No sabem si aquests protocols han passat ja pel servei de prevenció.