Reducció horària pels majors de 55 anys


30 Ago, 2021

REDUCCIÓ HORÀRIA PELS MAJORS DE 55 ANYS

Pel que fa a la reducció horària: 

▪️ Els interins que heu canviat de centre aquest curs haureu de tornar a registrar aquesta sol•licitud al nou centre de destinació durant els primers dies del mes de setembre. 
Trobareu el model en word i en pdf aquí.

▪️ Els funcionaris de carrera que canvieu de centre per concurs de trasllats o per comissió de serveis, heu de posar-vos en contacte amb el nou centre en el moment que tingueu constància de la nova plaça que ocupareu.

 

Pel que fa a la reducció de jornada, no és necessari fer una segona petició si canvieu de centre, ja que la Conselleria enviarà un docent a mitja jornada.

Vos recordam, que a les instruccions dels horaris, els professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures: 

1.  Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent. 

2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva, d’1 període lectiu + 2 complementaris, 2 períodes lectius + 1 de complementari o 3 períodes lectius.