Exemple tràmit tria de places


29 Jul, 2021

EXEMPLE DE COM FER EL TRÀMIT DE TRIA DE PLACES PELS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

A continuació, amb la intenció de simplificar el procés d’elecció de places, vos posam un exemple de com fer, passa a passa, un tràmit d’un/a company/a.

  •  Recordau que per finalitzar-lo s’ha d’enviar la sol·licitud, i això queda vigent al document, si a la part superior a la dreta, posa data de registre, dia i hora i un número de registre.
  •  Finalment, si voleu comprovar la vostra sol·licitud ho podeu fer al portal del personal>les meves gestions, on teniu la tria feta en pdf.
  • El darrer tràmit que facis, és el bo.

Aclariment respecte a les PLACES que apareixen:

  • Places de plantilla orgànica:

-Les places VACANTS posen RESULTA: NO, vol dir que no estan ocupades per ningú i que són vacants estructurals, és a dir, de plantilla.
-Les SUBSTITUCIONS DE TOT EL CURS ESCOLAR, venen acompanyades d'un texte que diu RESULTA: SI. Això vol dir que provenen del moviment d'un funcionari, com una comissió de serveis favorable o altres supòsits. Així doncs, aquesta plaça té propietari i s'ofereix com a Substitució per a tot el curs escolar.

  • Places de quota:

També veureu VACANTS, que surten com HABILITADES. Aquestes són places de quota (no de plantilla) i encara no estan consolidades.

Tots aquests tipus de places són igualment vàlides per poder fer l’any de pràctiques sense que perdeu cap prestació!

Podeu consultar les captures de pantalla de com fer el tràmit aquí.