Mesa Sectorial de dimarts 13 de juliol


13 Jul, 2021

MESA SECTORIAL DE DIMARTS 13 DE JULIOL

A la mesa sectorial d’avui dimarts, hem tingut la presència del Conseller d’Educació i tots els directors generals per tractar la Llei Educativa Balear.

El Sr. Martí March ha recordat que ha s’han incorporat moltes aportacions a la llei educativa. També ha comunicat que ha rebut l’informe del CEIB, del CES i de IBD, on la pretensió ha estat aconseguir el màxim consens possible de la comunitat educativa, i que ara és el moment dels grups parlamentaris.

Pel que fa a l’ensenyament de la impartició de les religions, el Conseller ha explicat que això respon a convenis i normativa estatal amb la Conferència Episcopal.

Al nostre torn, des d’ANPE consideram que hi ha aspectes essencials que el text no recull, com són el finançament i el reconeixement de la insularitat, si hem de desenvolupar la carrera professional docent i actualitzar la indemnització per residència a les illes balears.

Des del sindicat hem fet nombroses aportacions i esmenes al document, on no veiem clar que es permeti el perfilament de les places, els criteris de promoció i titulació dels alumnes amb matèries suspeses, el marcatge horari o que no es contempli la reducció horària a 18 i 23 hores per professors i mestres, respectivament, com ja ocorre a València.

En aquests moments ens preocupen aspectes tan essencials com l’equiparació salarial amb les comunitats millor retribuïdes, la compensació de la insularitat (amb lloguers inassumibles a Eivissa i Formentera), la impossibilitat de la jubilació parcial (com sí que ocorre en la concertada), la reconversió dels mestres al nivell retributiu A1 per tots els docents, així com una solució pel professorat interí i pel col·lectiu d’FP, són tots aspectes importants que no es recullen.

Finalment, ja vàrem advertir a la presidenta del Govern, que falta concretar mesures de conciliació laboral amb els ajuntaments (ja que ara mateix gran part recau sobre les escoles), cal potenciar l’ensenyament 0-3 perquè sigui totalment públic i unes ràtios més baixes als diferents nivells educatius, especialment ara que els casos de contagi estan repuntant a l’estiu.

Totes aquestes reivindicacions, també les fem de cara a un millor servei cap a l’alumnat. Per aquest motiu, des del sindicat no ens hem mostrat favorables a l’aprovació d’aquest document ja que no resolen els problemes reals de la comunitat educativa.