Anàlisi del RD de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública


09 Jul, 2021

ANÀLISI DEL RD DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA 

anpe_analisis-real-decreto