Tràmit per funcionaris sense destinació definitiva i places vacants


05 Jul, 2021

TRÀMIT PER FUNCIONARIS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA I PLACES VACANTS

Us informam que els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva triaran plaça obligatòriament del 6 al 7 de juliol a través del tràmit habilitat. 

Aquest procés afecta 37 persones, en els següents supòsits:

  • Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d'horari.
  • Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hi hagin sol•licitat el reingrés.

Previsiblement, el dijous dia 8 de juliol, sortiran les places adjudicades d’aquests funcionaris i també de les places atorgades a les comissions de serveis.

Aquest llistat de vacants us pot servir d’orientació pels opositors i pels aspirants a interins, malgrat que es puguin afegir algunes places més (provinents de planificació, CS a altres comunitats,...).

▪️ 1687 places vacants cos de mestres
▪️  3078 places vacants secundària i resta de cossos

✏️ Recordau que d’aquestes vacants triaran els opositors aprovats amb plaça i després els interins.

vacants_pri
vacants_sec_i_altres_cossos