Anpe exigeix invertir en educació per recuperar els efectes de la pandèmia


14 Jun, 2021

whatsapp-image-2021-06-15-at-09.04.34

ANPE EXIGEIX INVERTIR EN EDUCACIÓ PER A RECUPERAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA 

En la reunió mantinguda amb la direcció general de Planificació i Centres respecte a la quota de professorat que s'aplicarà per a dotar els centres educatius, ANPE manifesta que és imprescindible invertir en educació per recuperar els efectes de la pandèmia, començant per una reducció horària del professorat.

Després de la presentació de la nova Llei Educativa Balear, ens sorprèn que Educació no contempli les mateixes condicions laborals com a les comunitats veïnes. Altres territoris com València, retornaran aquest curs als horaris anteriors a les retallades, mancades de Llei Educativa encara. Les interminables jornades laborals generades per l'escenari semipresencial, estan esgotant als nostres docents i és convenient una major inversió educativa davant aquests temps que s'aveïnen. 

Aquesta aplicació redundaria en més efectius, que podrien utilitzar-se per a baixar ràtios, realitzar desdoblaments i mantenir el professorat contractat per reforçar tots els ensenyaments, assegurant així la presencialitat en totes les etapes educatives que va anunciar aquesta Conselleria. 

D'altra banda, s'ha anunciat que es reconvertirà al professorat especialista i de suport en les seves especialitats originals, la qual cosa valoram positivament. En la mateixa línia, agraïm que s'estigui planificant ja el curs que ve i que es doti als centres de mestres suficients, així com dels grups de substitució ràpida per cobrir les substitucions necessàries i no deixar a cap alumne sense el seu professor. Però els efectes d'aquesta pandèmia, han generat uns dèficits d'aprenentatge importants per la qual cosa invertir en educació en aquests moments és una prioritat, per recuperar el malestar que el virus ha causat en aquesta generació d'alumnes.

Finalment, des del sindicat volem recordar que tots aquests suggeriments recauen en el benestar de l'alumnat, amb l'objectiu de poder atendre'ls a tots de la manera deguda, amb especialistes i suports suficients per poder complir amb el currículum educatiu de totes les matèries.

Diari de Mallorca

Nou Diari Eivissa