Anpe considera que la LEIB és il·legal


10 Jun, 2021

ANPE CONSIDERA IL·LEGAL LA LLEI EDUCATIVA BALEAR

Des d'Anpe posam de manifest que:

Hi ha línies vermelles tals com el perfilament de les places o l'elecció a dit del professorat que són contradictoris amb la LOMLOE.

La primera llei autonòmica que “no contempla la insularitat”.

  • No resol el sobrecost que genera viure en una illa.
  • Es manté el problema dels lloguers abusius.
  • La cobertura de les substitucions segueix sent greu a Eivissa i Formentera.
  • Falta una partida econòmica que acompanyi aquesta llei.

Es permet la promoció i titulació de l'alumnat amb matèries suspeses, la qual cosa va en detriment de la qualitat educativa.

No es proposa una reducció de jornada, com altres comunitats.

  • No es redueixen les hores lectives a 18 i 23, com València.
  • Se prorroga el control lectiu a través del marcatge horari.
  • El professorat està esgotat per l'escenari semipresencial.

ANPE A IB3

 

ANPE A TVE 1