Instruccions per assistir a les proves selectives de les oposicions


07 Jun, 2021

NOVETAT OPOSICIONS: INSTRUCCIONS PER ASSISTIR A LES PROVES SELECTIVES

Informació per als membres dels tribunals:

  • Són considerades absències justificades les derivades de l'acta de constitució dels tribunals, de la comissió de selecció i les sessions per a la preparació de les proves.
  • A més, es podran justificar les absències al centre a partir del 23 de juny pels CEIPs i IES, i 28 de juny per FP (dates en què finalitza l'activitat lectiva per a aquestes etapes respectivament).

> Amb la intenció de millorar el procés selectiu, hem reivindicat una major despesa en les dietes per retribuir als tribunals, a causa del sobreesforç que els suposa.

Informació per als aspirants sobre l'assistència a les proves:

  • Els aspirants apuntats a les oposicions teniu permís per absentar-vos del centre els dies de les proves i pel temps indispensable per realitzar-la.
  • Heu de sol·licitar el permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud a la direcció del vostre centre.
  • A més, aquells que necessiteu un justificant per a la feina l'heu de demanar al vostre tribunal.

Les proves dels dies 19 i 20 es realitzaran a les 9 h, a les Seus publicades a l’annex 2 de les Resolucions de la directora general de Personal Docent de 13 de maig de 2021 per al cos de mestres i per al cos de secundària.

Recordau que heu de dur la "DECLARACIÓ RESPONSABLE" i entregar-la abans d'entrar a l'aula. 

Accediu a les instruccions aquí 

instruccio_gestio_absencies_i_permisos
declaracio_responsable_annex_i