Des d'ANPE continuam reivindicant la indemnització per residència com a Canàries


04 Jun, 2021

DES D’ANPE REIVINDICAM LA INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA COM A CANÀRIES

Amb aquesta segona mobilització, la primera a Mallorca i ara a Menorca, des de la plataforma Unisep, hem reclamat uns serveis públics de qualitat pels nostres ciutadans.

Des d’ANPE hem defensat la tasca feta pels docents al llarg d’aquesta pandèmia, on aquesta crisi sanitària ha posat de manifest la feblesa d’alguns serveis essencials de les illes, com és el cas de mestres i professors, els quals han de fer front als problemes derivats de la insularitat. Molts de docents han d’assumir lloguers abusius o simplement no poden fer front a les despeses derivades d’una substitució a determinats indrets. 

Des del sindicat defensam una educació pública que recuperi la bretxa educativa produïda en els nostres alumnes a causa de l’escenari semipresencial. L’equiparació del complement d'insularitat amb el de Canàries és una mesura que pot ajudar a minvar els efectes derivats d’aquesta situació.

El president d’ANPE, Víctor Villatoro, va declarar que “Aquesta reivindicació la fem de cara als alumnes, per tal que puguin gaudir d’una educació pública com la resta de territoris”.