Anpe adverteix la necessitat de mantenir el professorat interí contractat com a mesura de prevenció


03 Jun, 2021

ANPE ADVERTEIX LA NECESSITAT DE MANTENIR EL PROFESSORAT INTERÍ CONTRACTAT COM A MESURA DE PREVENCIÓ

Davant la presència del conseller d'Educació Martí March a la Mesa Sectorial, ANPE ha proposat mantenir al professorat interí contractat com a mesura preventiva. Aquest fet permetria mantenir les ràtios, desdoblaments i l'ampliació d'espais físics suficients per a no abaixar la guàrdia davant el coronavirus i les seves possibles variants.

Cal destacar, que aquesta generació d'alumnes afectats per la pandèmia, arrosseguen dèficits d'aprenentatge importants, per la qual cosa un reforç de professorat permetria mantenir la presencialitat en tots els nivells educatius i ajudaria a corregir la bretxa educativa detectada per l'escenari a distància i semipresencial. Des del sindicat creiem necessari evitar les desigualtats produïdes durant aquest curs i compensar els dèficits d'aprenentatge acumulats amb un ensenyament més individualitzat.


D'altra banda, hem exigit també que es garanteixi la vacunació anticipada de tot el professorat, i a continuació del personal del centre i de l'alumnat, per a tenir un inici de curs més segur. També hem sol·licitat una partida econòmica extra destinada, a cobrir la substitució del professorat, amb la finalitat de no deixar cap alumne sense professor.


Finalment, hem recordat que cal prestigiar l'ensenyament balear reconeixent la insularitat. Des d’ANPE tornam a reivindicar la contractació de professorat interí per a reforçar els centres educatius, continuar amb els grups de substitució COVID i seguir repartint material sanitari per a tota la comunitat educativa.

Escoltau la notícia a la radio, amb la intervenció de la nostra delegada de Eivissa i Formentera.