Resum Mesa Sectorial de dimecres 2 de juny


02 Jun, 2021

RESUM MESA SECTORIAL DE DIMECRES 2 DE JUNY

A la reunió d’avui dimecres dia 2 juny, hem tractat l’esborrany de resolució conjunta d’Educació i Salut de mesures COVID19 pel curs vinent.

El Conseller d’Educació ha recordat que no s’ha tancat cap escola al llarg de la pandèmia, que els criteris sanitaris han estat per davant dels pedagògics, que cal avançar cap a la presencialitat total mantenint les distàncies de seguretat, la ventilació creuada i els filtres HEPAs a les aules. Ha explicat que sortirà 1 plaça d’inspector accidental a Mallorca arran d’una jubilació.

El director general Antoni Morante ha parlat dels protocols on la intenció és mantenir els criteris sanitaris, amb temps suficient per poder planificar el curs vinent. Proposen grups de convivència estable a l’EI, PRI i EE garantint la presencialitat i l’atenció als alumnes amb necessitats educatives. Es pretén l’ús obligatori de mascareta a partir de 1r de Primària (6 anys) amb possibles modificacions segons el que digui el Servei de Salut. Els grups de convivència estable podran reduir la distància, però a partir de 6 anys duran mascareta. Es determinaran 2 escenaris:

-Nivell 0-2. Amb la distància d’1,2 m, mascareta, higiene de mans i ventilació creuada.

-Nivell 3 i 4. Incrementant la distància a 1,5 m a partir de 3r d’ESO, on es podria passar a l’escenari semipresencial si hi ha informe favorable. Es mantindria mascareta, higiene de mans i ventilació creuada.

Les ràtios que es proposen serien les “normals”, és a dir, les anteriors a la pandèmia.

S’han posat mesuradors de CO2 per valor d’1,2 milions d’euros, l’adquisició de filtres depuradors per valor de més d’1,5 milions d’euros. S’ha informat dels canvis als annexos que es publicaran previsiblement el dia 8 de juny.
 

Pel que fa a les aportacions generals a la Resolució i als protocols, des d’ANPE hem demanat com a mesura preventiva:

 • Garantir la vacunació anticipada de tot el professorat, i a continuació del personal del centre i de l’alumnat, per tenir un inici de curs més segur.
 • També hem demanat si està previst repartir més material higiènic i sanitari per tots els centres educatius i quina partida econòmica es destinarà en aquest efecte.
 • Hem insistit si s’ha pensat en la implantació de l’infermer@ escolar en cada centre, ja que donaria tranquil·litat a famílies, alumnes i docents.
 • També si hi haurà una partida extra destinada a cobrir la substitució del professorat amb la finalitat de no deixar cap alumne sense professor.
 • Una altra mesura de prevenció i reforç dels continguts afectats és si mantindran al professorat contractat amb la finalitat de baixar les ràtios i què es permeti ampliar nous espais físics.
   

Pel que fa als annexos i protocols ens han presentat els següents:

Annex 1. Instruccions per l’organització i el funcionament dels centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears davant la crisi sanitària de la COVID-19 per al curs 2021-22

Annex 2. Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari i pautes per al correcte ús del material de protecció individual als centres educatius de les Illes Balears.

Annex 3. Pautes de ventilació, neteja i desinfecció dels espais dels centres educatius davant la COVID-19.

Annex 4. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del centre.

Annex 5. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre els professionals dels centres educatius.

Annex 6. Pautes per a l’organització dels desplaçaments i els espais dels centres.

Annex 7. Protocol dels serveis complementaris de menjador i cafeteries.

Annex 8. Protocol per al servei de transport escolar.

Annex 9. Orientacions per a la revisió i actualització del pla de contingència.

 

Torns i preguntes:

 • Malgrat no correspongui tractar aquest tema volem advertir que el professorat està esgotat, i cal una reducció lectiva immediata com han fet a València, on es retornarà a les 18/23 hores lectives per professors i mestres.
 • Aquests protocols ens semblen bé, estan treballats i agraïm que s'hagin elaborat abans de final de curs, però ens ha molestat que hagi sortit fa dies a premsa.
 • També volíem demanar si aquests protocols han passat ja pel servei de prevenció. Ens han respost que el Servei de Prevenció ha participat en l’elaboració d’aquests documents.
 • I la decisió d'ajuntar fins a 200 persones en els exteriors d'un centre educatiu hauria d’haver passat abans per MS? i així com recollir-se també en els protocols? Són 200 persones per a tots els centres per igual o dependrà de la grandària dels patis? Ens han respost que aquest és el màxim permès i que el criteri és complint amb les distàncies de seguretat i higiene.

Finalment, hem tingut resposta a algunes de les preguntes que hem formulat:

 • Respecte a la petició que hem fet sobre la vacunació de tota la comunitat educativa, el Conseller ha respost que els docents estaran completament vacunats abans d’iniciar el curs. També ha dit que es vacunarà prioritàriament l’alumnat amb necessitats educatives i després els alumnes de secundària.
 • Pel que fa a la nostra demanda del repartiment de material higiènic i sanitari abans de començar el curs, ens han contestat que ja s’ha posat en marxa la licitació pel subministrament fins a 31 de desembre d’enguany.
 • Referent a la baixada de ràtios ens comuniquen que serà la anterior a la pandèmia.
 • Respecte a la nostra reivindicació del manteniment del professorat contractat, el Sr. Martí March ha dit que es mantindrà i es farà una Mesa Sectorial per treballar la quota.
 • Pel que fa a la nostra petició de continuar amb la substitució immediata de tots els docents que es trobin confinats o de baixa curta i el manteniment del grup de substitució urgent-COVID, ens comuniquen que continuaran substituint a tot el professorat de la mateixa manera.

Accediu a la informació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

 

principals-mesures-higienicosanitÀries