Resum de la Mesa Sectorial Extraordinària d'Educació


27 Maig, 2021

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 27 DE MAIG

Avui dijous 27 de maig, ens hem reunit a la Mesa Sectorial d'Educació amb l'ordre del dia següent:

1. Proposta de convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

2. Esborrany d'Instrucció conjunta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB i del conseller d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprova el protocol per gestionar la formació de Certificats de Professionalitat en Centres Propis Educatius Públics.

Per començar, hem demanat si el criteri de provisió d'inspectors accidentals és el mateix sistema que s'ha fet servir fins ara. Se'ns informa que hi ha un canvi en els requisits, que ha passat a ser de 8 anys d'antiguitat com a funcionaris de carrera, una qüestió regulada per la LOMLOE. A més, s'ha afegit que el requisit és haver d'estar en actiu a la CAIB i que la convocatòria té dues fases (concurs i projecte de 20 fulls i entrevista).

ANPE ha demanat si aquestes places són suficients per cobrir el servei d'inspecció? En aquest sentit la cap d'Inspecció ens informa que les places actuals estan per davall de la plantilla creada, per tant la intenció és oferir aquestes places per a oposicions.

Per acabar aquest punt, i arran d'un comunicat sortit a la premsa, hem demanat pel nomenament de la cap d'inspecció i que se'ns donin explicacions per part del Conseller d'Educació a la propera Mesa Sectorial.

2. Pel que fa a l'esborrany de Certificats de Professionalitat, el DG d'FP ens informa que és un canvi de model, relacionat amb el que es planteja des del Ministeri d'Educació amb la finalitat d'oferir oferta de Formació ocupacional des dels centres educatius i que els centres puguin donar els Certificats de Professionalitat dotant-los de material, recursos humans, administratius i de gestió necessaris per fer-ho. D'aquesta manera els professors d'FP dels centres educatius també podran donar els Certificats de Professionalitat, convertint la Formació ocupacional en una oferta reglada des dels centres públics. 

En referència a aquest punt hem demanat al Director General d'FP Toni Baos :

  • Aquest canvi és per completar jornades i per donar més quota als centres d'FP i tenir més professorat?
  • Els professors tècnics d'FP funcionaris també hi podran optar? O només hi poden accedir els interins? 
  • La intenció és "intentar arreglar la desorganització existent als departaments"?
  • Aquestes places sortiran a oposició en algun moment?

En aquest sentit el Director General d'FP ens informa que aquesta proposta permetrà ampliar les places a professors tècnics d'FP al tràmit d'interins, no són places concretes sinó que els interins tècnics que optin a una plaça a un centre podrà tenir hores d'FP i hores de certificat de professionalitat, tot això estarà especificat al perfil de la plaça. L'augment de places que es preveu és de 25 places i tindran consideració de vacants

Així i tot, a aquestes hores lectives també hi podrà accedir el funcionari de carrera si ho desitja. D'altra banda, és un projecte que possibilita un Reial Decret i que vol convertir la formació ocupacional en reglada, no té res a veure amb la llei nova llei d'FP del cos únic.

Finalment, aquestes que s'augmenten a interins podran sortir a oposicions com a places d'FP tècnic.

Així ens comuniquen que aquesta proposta suposa un augment de quota.

No obstant, hem informat que alguns professors ens comenten que al no rebre instruccions per part del director general d'FP els centres no saben com organitzar-se, de manera que el professorat tècnic funcionari de carrera (A2) opta per no impartir els mòduls de secundària (A1), ja que no els correspon per no estar assimilats. Com es pensa resoldre?

Aprofitant l'avinentesa hem fet menció al comunicat de la ministra Celáa d'ahir en el qual va exposar que el professorat tècnic estaria contractat mitjançant una borsa diferent, demanant si significa que seran personal laboral i per tant serien contractats com especialistes. La Conselleria ens informa que respecte a aquest tema encara no tenen cap informació sobre això, no disposen de cap esborrany ni de cap notificació, i que estan esperant per poder-ho passar per Mesa Sectorial.