Anpe reclama pel professorat la mateixa reducció lectiva que a València


20 Maig, 2021

notícia-a-la-premsa

ANPE RECLAMA PEL PROFESSORAT LA MATEIXA REDUCCIÓ LECTIVA QUE A VALÈNCIA

En la reunió mantinguda amb el Sr. Antonio Morante respecte al nou Reglament Orgànic de Centres, ANPE manifesta que és imprescindible una reducció horària del professorat per afrontar el pròxim curs escolar amb garanties educatives i sanitàries.

En primer lloc, volem agrair la cordialitat i la intenció negociadora de Planificació i Centres. Cal recordar que des del sindicat apostam per mantenir les ràtios, desdoblaments i el professorat contractat fins ara, per assegurar la presencialitat en tots els ensenyaments que va anunciar aquesta Conselleria. Els efectes d'aquesta pandèmia han generat uns dèficits d'aprenentatge importants, juntament amb la reconversió del professorat especialista i de suport en tutor, i fomentat pels criteris de promoció que permeten passar de curs amb matèries suspeses.

En la mateixa línia, hem traslladat a Educació la importància de planificar ja el curs que ve, tancant una quota de professorat que sigui continuista, establint unes directrius i criteris clars abans que finalitzi aquest curs. Des d’ANPE pensam que, dotar als centres de mestres suficients, és fonamental per cobrir les substitucions i no deixar a cap alumne sense el seu professor.

Quant a algunes de les aportacions realitzades, hem exigit la retirada del marcatge horari, l'eliminació dels perfils, major participació del claustre en la presa de decisions i tornar a les 18/23 hores lectives per a professors i mestres (tal com ja s'ha aprovat recentment a la Comunitat Valenciana), on les interminables jornades laborals generades per l'escenari semipresencial, estan esgotant als nostres docents.

Finalment, volem recordar que tots aquests suggeriments redunden en el benestar de l'alumnat, amb l'objectiu de poder atendre'ls a tots de la manera més adequada, amb especialistes i suports suficients per poder complir amb el currículum educatiu de totes les matèries.

notícia-a-la-premsa