Mesa Sectorial i Reunió de la comissió paritària del SPRL per revisar els protocols COVID que s'aplicaran a les oposicions


17 Maig, 2021

MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA DE DILLUNS 17 DE MAIG

Dilluns 17 de maig, vam participar a una Mesa Sectorial en la qual es van tractar els següents punts del dia:

  1. Proposta de Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents (mesures per aspirants).
  2. Proposta de Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés selectiu a cossos docents (mesures per tribunals).

Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, la Conselleria ens informen que els protocols s’han dissenyat a partir dels protocols de Catalunya i que es fonamenten en les normes bàsiques de seguretat i higiene: mascareta, rentat de mans i distància de seguretat. També se’ns informa que aquesta setmana tindrem informació sobre la vacunació dels docents vacunats que van rebre la primera dosi, amb la finalitat que tinguin la vacunació completa abans de les oposicions.

Pel que fa al protocol per als aspirants, aquests hauran de lliurar una declaració responsable que estarà disponible en pdf editable. El lliurament es farà quan s’entri a l’aula per fer les proves, tot i així es valorarà que es pugui entregar via telemàtica prèviament a la Prova.

Quant a les propostes d’ANPE pel que fa als protocols, sol·licitam:

  • Que els opositors que presentin símptomes de la COVID o estiguin confinats durant el procés selectiu tinguin l’oportunitat de fer les proves un cop s’hagi superat aquest confinament.
  • Pel que fa a l’entrega de material per part dels opositors, durant l’exposició de la UD, es fa necessari especificar com es durà a terme, ja que al no mencionar-ho pot crear dubtes als opositors de si és possible o no entregar material. Pel la qual cosa, els tribunals disposaran de gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans després de manipular qualsevol material.
  • Cal incloure un protocol d’acompanyament al WC en el cas que algun opositor en tingui la necessitat durant les proves, en especial durant el desenvolupament del tema i la resolució del cas pràctic.

A aquestes qüestions la Conselleria ens contesta que les proves no es repetiran a ningú, ja sigui per baixa per IT o causes derivades de la COVID, d’altra banda, pel que fa a l’entrega de material per part dels opositors, no hi haurà cap tipus de inconvenient i finalment, se’ns informa que en principi no es possible sortir de l’aula per anar als serveis durant el desenvolupament de les proves (excepte aquells que tinguin una adaptació per motius mèdics, aquells que tingueu una urgència hi podreu anar sempre acompanyats d’un membre del tribunal).

Les seus on es celebraran les proves s’han duplicat a 30 per evitar aglomeracions de gent, estarà tot senyalitzat (entrades i sortides), hi haurà a disposició de tribunals i opositors mascaretes i gel hidroalcohòlic. Tots els centres disposaran d’aula COVID per poder fer l’aïllament d’aquells que presentin símptomes COVID durant les proves, tal i com es fa actualment en els centres.

Els aspirants vulnerables podeu informar prèviament al Servei de Provisió per tal que aquest informi al vostre tribunal i ho tingui en compte a l’hora de situar-vos a l’aula en un lloc més ventilat o dugui a terme altres mesures sanitàries corresponents. Podeu contactar amb ells a través del correu electrònic: oposicions@dgpdocen.caib.es

RESUM DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PRL DE PERSONAL DOCENT

A continuació vam tenir un altra reunió de prevenció de riscos laborals, on s’informa que Salut ampliarà la informació sobre el protocol a seguir si un opositor o tribunal presenta símptomes durant les proves.

Recordau que no es penjarà cap llistat públic a les seus per tal d’evitar aglomeracions, tot es publicarà a través del portal de l’opositor.

Vam demanae que es vacuni a tot el professorat anticipadament, i què passa amb aquells docents que no es van vacunar amb la primera dosi degut a l’aturada en la vacunació per AZ. Vam sol·licitar que es posi en marxa la vacunació de tots aquells que no se’ls ha iniciat la vacunació i que es faci la vacunació de la segona dosi d’aquells que també se’ls va paralitzar el procés. Sempre tenint en compte que no coincideixi amb les proves de la vacunació, que sigui amb anterioritat donant marge de dies per si es donen efectes secundaris tals com febre, malestar i mal a la zona de la vacuna.

Accediu a la notícia a la DG de Personal Docent