Anpe adverteix a educació que el professorat està esgotat


30 Mar, 2021

whatsapp-image-2021-03-30-at-09.37.37--1-

ANPE ADVERTEIX A EDUCACIÓ QUE EL PROFESSORAT ESTÀ ESGOTAT

En la reunió mantinguda amb el Sr. Antoni Morante respecte al nou Reglament Orgànic de Centres, ANPE manifesta que és imprescindible donar a conèixer l'escenari que estudia Educació, per poder planificar el pròxim curs escolar amb garanties educatives i sanitàries.

Cal recordar que la població encara no està vacunada íntegrament, i no desitjam que el professorat ni els pares passin un altre estiu amb incerteses. Els equips directius i els docents no mereixen passar un mes de juliol reunint-se i planificant sense unes directrius concretes i sense uns criteris clars, que ha d'aportar l'Administració.

En aquest sentit, des del sindicat hem proposat que la Conselleria prengui aquestes mesures al maig, abans de finalitzar el curs, per poder dotar als centres dels funcionaris i interins docents necessaris, permetent unes ràtios que haurien de mantenir-se baixes per motius de precaució sanitària. També hem exigit recursos econòmics suficients per a cobrir les substitucions, que enguany han funcionat molt bé i no hem de permetre deixar cap alumne sense el seu professor.

Quant a algunes de les aportacions realitzades, hem denunciat l'extensió de les jornades laborals del professorat, les quals són interminables i estan arribant a l'esgotament dels nostres docents. Les causes d'aquesta extenuació són degudes a l'escenari B, que requereixen del sobreesforç que suposa la preparació de les classes semipresencials requerint d'una dedicació exclusiva dels nostres professionals. 

També és important considerar la retirada del marcatge horari, que tan sols demostra que el professorat compleix amb els seus horaris molt més allà del que els correspon. Referent als criteris de promoció i titulació de l'alumnat amb matèries suspeses, des d'ANPE esteim en contra d'aquests criteris, i demanam com a mínim, establir unes pautes comunes per a tots els centres educatius, de manera que tots els equips docents dels diferents centres tinguin instruccions homogènies.

Finalment, cal destacar que en la nostra anterior enquesta detectam una retallada en els Instituts públics de Balears, així com la reconversió dels especialistes i mestres de suport en tutors. Per aquest motiu demanam una Mesa de Negociació, per tal de poder revertir aquesta situació amb l'objectiu d'atendre a tot l'alumnat de necessitats especials, complir amb el currículum educatiu de totes les matèries i retornar al professorat jornades laborals que no siguin extenuants.