Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Docent


25 Mar, 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PRL DE PERSONAL DOCENT

Avui, com a membres de la Comissió Paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent hem participat en la reunió, amb l'ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les reunions anteriors
2. Presentació de la Memòria 2020 i de la planificació per a l'any 2021
3. Aprovació dels procediments ja revisats
4. Elevació a la Comissió de les conclusions del grup de treball sobre de l'obligatorietat dels exàmens de salut per a la seva aprovació
5. Informació sobre la vacunació
6. Torn obert de paraules.

Un cop fetes les puntualitzacions de les actes de les reunions anteriors i aprovades aquestes hem passat al punt 2.

Quant a la presentació de la memòria del 2020 i la planificació per al 2021, ANPE ha remarcat que cal incloure la figura de la logopèdia al document de planificació per al 2021, no obstant des del SPRL ens informen que aquesta figura s'inclou en el Circuit de vigilància de la salut, la qual farà un servei tant de recomanació com de vigilància de la salut de manera presencial a Mallorca i telefònic a la resta d'illes. El Servei disposarà d'un logopeda a jornada completa.

També hem fet constar que inicialment se'ns havia informat que aquesta vigilància de la salut seria inicialment voluntària, així i tot als documents de l'empresa PREVIS s'indica que serà obligatòria una primera revisió de la salut tant per a tots aquells docents que tinguin un contracte per primera vegada o per aquells que ja estan treballant i no se'ls ha fet encara.

Finalment ens comuniquen que pel que fa a les vies de notificació als treballadors docents, sempre que hi hagi hagut un examen de vigilància de la salut, els resultats es comunicaran per escrit, tant en paper com en format electrònic (de manera que el treballador es pugui descarregar els informes)

Pel que fa a l'aprovació dels procediments ja revisats, es puntualitza que per al P12. "PROCEDIMENT DE CONTROL I LLIURAMENT D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)" quan s'entreguin EPIS als docents, el SPRL farà una formació per a la seva col·locació i retirada correctes, formació que es farà en el mateix lloc de feina.

El SPRL també ens informa que s'està fent un protocol per seguir quant al procediment de comunicació de les seves actuacions.

D'altra banda, al quart punt, i per aclarir la voluntarietat de les proves, a la qual ens referíem anteriorment, que no ens quedava clara, en Rafel Castell, cap de Servei del SPRL, ens comunica que els exàmens de salut, són proves voluntàries excepte quan sigui imprescindible realitzar el reconeixement mèdic per verificar si l'estat de salut d'un docent pot constituir un perill per a si mateix, per a la resta dels docents o per a altres usuaris relacionats amb els centres educatius.

Tots aquests protocols d'actuació els rebreu al GESTIB a través d'un enllaç per accedir-hi.

En referència a la vacunació dels docents, com s'ha reprès la vacunació fins als 65 anys amb la vacuna AstraZeneca, es tornarà a cridar a aquells que tenien més de 55 anys i se'ls va ajornar la vacunació.

Des d'ANPE, reivindicam que tots els docents o aquells que treballin en àmbits laborals educatius que s'han exclòs que la vacunació tals com CEPAs, CEPs EOIs i Conservatoris, siguin vacunats, sense discriminar a més per illes, ja que a Eivissa sí que els han vacunat. En aquest sentit, Antònia Galmés, coordinadora de la vacunació ens informa que la vacunació està destinada sobretot a protegir als menors de 16 anys, tant per qüestions de salut com de socialització, així com per preservar el dret a l'educació dels nins i adolescents, seguint principis ètics i legals. Els docents de CEPAs, CEPs EOIs i Conservatoris són grups que directament no s'han inclòs als grups de vacunació en l'àmbit estatal, no és una qüestió autonòmica. És conscient que sigui possible que la logística a les illes hagi estat diferent a una i a altra, però no en té constància, i coincideix en el fet que això genera greuges comparatius en funció de l'illa en la qual treballis. Tanmateix es preveu l'arribada d'un gran nombre de vacunes amb la conseqüència que la vacunació per edats de població originarà que ben aviat tots els docents entrin en el programa de vacunació per edat. No obstant això, incidim en què cal unificar criteris a totes les illes i incloure aquests docents dins del Pla de vacunació del nostre col·lectiu.

Així mateix hem notificat que ens preocupa que la segona dosi coincideixi amb el final de curs i amb les oposicions, sobretot amb els dies previs a les proves, que comencen dia 19 de juny, perquè ja s'ha vist que en gran part de la població la vacunació origina un gran malestar i febre alta durant un o dos dies, efectes secundaris que minvarien la capacitat d'estudi, concentració per afrontar les proves de les oposicions, i que tants anys, sacrificis i esforços han dedicat a la seva preparació i superació. En aquest cas ens indiquen que les dotze setmanes és l'interval ideal per vacunar-se, però que es podria endarrerir en aquest cas, una qüestió que n'Antònia Galmés recomana que es gestioni des de la Conselleria. Per la seva banda, Conselleria s'ha compromès a passar el llistat de les quasi 7000 persones que participaran de les oposicions, entre opositors I tribunals, a Salut per tal d'organitzar la posologia de la segona dosi, de manera que no interfereixi en aquest procés selectiu.

Una altra qüestió que hem notificat és que inicialment ens havien informat que a aquells que ja havien passat la malaltia només se'ls donava una dosi, i sempre i quan haguessin passat sis mesos. Així i tot, hi ha hagut casos que no han seguit aquesta línia i els han vacunat sense esperar sis mesos i posant dues dosis. Aquells que tingueu dubtes cridau al telèfon InfoVacunes (971 211 999, de dilluns a dissabte de 7 a 21 h, diumenges de 8 a 21 h), exposant el vostre cas concret, per tal de revisar que no hi hagi hagut alguna errada.

Us recordam que si voleu conèixer la velocitat de vacunació dels docents, podeu consultar aquesta informació a l'IG i web del GOIB. Ara mateix, el 60% dels docents ja té posada la primera dosi. Aquells que no es volen vacunar ara, es vacunaran més endavant, no saben si un cop ja estigui tot el grup de docents vacunat o per franja d'edat.

Finalment, des de Salut ens informen que ja s'ha proveït als centres de mascaretes FFP2 les quals queden a disposició de tots els docents.