Ajudes per a estades professionals europees per a docents


17 Mar, 2021

AJUDES PER A ESTADES PROFESSIONALS EUROPEES PER A DOCENTS!

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha publicat la convocatòria d'ajudes per a la realització d'estades professionals europees en centres educatius d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Noruega, Països Baixos, Portugal, el Regne Unit, la República d'Irlanda, Suècia i Suïssa, per a docents que prestin els seus serveis en centres educatius públics espanyols. Les estades professionals són visites d'estudi i observació en les quals un centre europeu acull al docent espanyol durant un període de dues setmanes.

Els destinataris són funcionaris de carrera dels cossos de:

  • Mestres
  • Professorat i catedràtics d'Ensenyament Secundari
  • Professorat i Catedràtics/as d'Escoles Oficials d'Idiomes,
  • Professorat Tècnic de Formació Professional,
  • Professorat de Música i Arts Escèniques i d'Arts Plàstiques i Disseny.

El termini de presentació de sol·licituds és fins dia 29 de març.

Més informació a al web del Ministeri d'Educació