Anpe considera il·legal la llei educativa balear perquè contradiu la LOMLOE


09 Mar, 2021

  

ANPE CONSIDERA IL·LEGAL LA LLEI EDUCATIVA BALEAR PERQUÈ CONTRADIU LA LOMLOE

Davant l'avantprojecte de llei educativa balear proposada per la Conselleria d'Educació, ANPE considera que hi ha aspectes totalment contradictoris amb la LOMLOE, com ara el perfilament de les places o l'elecció a dit del professorat.

En aquests últims anys, hem fet arribar nombroses aportacions i propostes de millora al document, debatent aquesta normativa que té confrontats els interessos entre els diferents membres de la comunitat educativa. Per aquest motiu, després d'haver participat en totes les reunions aquests últims 6 anys, des d’ANPE no contribuirem a crear més divisió entre les organitzacions presents en el consell escolar de la illes balears, d'aquí la nostra absència el dia de la votació, però sense renunciar a la nostra opinió. D'altra banda, volem agrair el treball realitzat pel president Pere Carrió, i tots els membres del seu equip, en escoltar totes les opinions i intentar sempre el consens.

Des d’ANPE ens reiterem en un NO en tota regla, per totes aquelles qüestions que no podem assumir, ja que al nostre parer la LEIB és il·legal, per comportar el perfilament de les places i l'elecció a dit del professorat, articulat que va en contra de la nova llei estatal, la LOMLOE, la qual va eliminar el punt 112 bis del seu articulat aquest apartat.

Altres aspectes a destacar són “el problema dels lloguers abusius a les illes” o la “potenciació de mesures que ajudin a la conciliació laboral i familiar” ajudada pels ajuntaments, són qüestions que recauen directament sobre l'esquena del professorat i requereixen d'una solució més àmplia, que aquesta llei no desenvolupa.

Hi ha també aspectes essencials que la llei no recull que han de prestigiar l'esforç del professorat, on ara es permet la promoció i titulació de l'alumnat amb matèries suspeses. Una altra consideració important és la falta d'una partida econòmica que l'acompanyi, la qual no s'ha presentat. L'equiparació salarial amb les comunitats millor retribuïdes, el nyap retributiu del 2,9% que castiga només balears, la compensació de l'efecte de la insularitat, la possibilitat de la jubilació parcial que renovi les plantilles, la reconversió dels mestres al nivell A1, i la burocràcia que ha esgotat al nostre professorat, són aspectes importants que no es detallen amb claredat.

Pensam que qüestions com la retallada innecessària en els romanents dels centres, que ara els necessiten per a comprar material sanitari, o el control lectiu del professorat amb el marcatge horari, han demostrat que els docents treballen més hores de les corresponents. Aquesta situació necessitarà d'una regulació de l'horari docent, ja que l'escenari semipresencial, està suposant jornades lectives interminables, que augmenten l'estrès i suposen l'esgotament del nostre professorat.

Malgrat que existeixen molts aspectes positius en el redactat, les línies vermelles són infranquejables, per aquest motiu, des d’ANPE ens postulam contraris a aquest avantprojecte de llei, que en breu iniciarà el seu tràmit parlamentari. Sigui com sigui el resultat de la seva votació, des del sindicat fem una crida a no dividir més a la comunitat educativa i a establir criteris que fomentin la igualtat i l'equitat de l'ensenyament públic per a tots els alumnes de les nostres illes, en aquests moments tan especials marcats per la pandèmia.

Accediu a la notícia de la ràdio COPE.