L'ús de la mascareta multiplica els problemes de veu, especialment en els docents


08 Mar, 2021

L’ÚS DE LA MASCARETA MULTIPLICA ELS PROBLEMES DE VEU, ESPECIALMENT EN ELS DOCENTS

Aquest fet resulta perquè es tendeix a forçar la veu, ja que en limita el volum. Per evitar aquests problemes, els logopedes recomanen:

  • Hidratar molt
  • Parlar amb més pauses
  • Articular més
  • No forçar el volum.

Un dels col•lectius més afectats és el dels docents. La veu és una eina de treball i de comunicació fonamental per l’ensenyament. La nostra professió és la que presenta major nombre de trastorns de la veu, on la prevalença és del 5% per la població general, mentre estudis recents mostren que entre el professorat arriba al 57%, on:

▪️ 20% de lesions orgàniques (nòduls, pòlips, edema de Reinke), 
▪️ 8% de laringitis crònica  
▪️ 29% de lesions funcionals. 

La incidència de la patologia vocal és d’uns 4 nous casos per 1.000 docents i any. Per una banda, les lesions orgàniques són més prevalents en les dones (25,4%) que en els homes (9,5%). D’altra banda, les lesions funcionals i les laringitis cròniques són més prevalents en els homes (36,5% i 13,3%) que en les dones (24% i 5%).

Des d’ANPE volem recordar que els nòduls de les cordes vocals estan reconeguts com a malaltia professional docent. Alguns afiliats/des ens han comunicat que han desenvolupat afonies lleus des de l’inici de la pandèmia i cal prevenir aquests trastorns, per això podeu posar-vos en contacte amb la logopeda del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (971176037), per tal que vos pautin orientacions en l’ús de la veu o reclamar un micròfon (prèvia consulta amb el tècnic de prevenció del servei) perquè ho pugui indicar, pel professorat que ho necessiti, i prevenir així futures lesions.

Accediu a la notícia a IB3