Trobada virtual amb el secretari d'estat d'educació


16 Feb, 2021

TROBADA VIRTUAL AMB EL SECRETARI D’ESTAT D’EDUCACIÓ

Avui, dia 16 de febrer a les 17:00 hores, ens hem reunit amb el Sr. Alejandro Tiana, Secretari d’Estat d’educació, el Sr. Martí March, Conseller d’Educació i la Delegada del Govern, la Sra. Aina Calvo.

El Secretari ha explicat que la LOMLOE modifica 103 articles de la LOE i ens ha relatat en què consisteix aquesta normativa. El Conseller d’Educació s’ha mostrat col·laborador amb el Ministeri i ha manifestat la intenció d’aprovar una futura llei autonòmica i potenciar l’FP.

Des d’ANPE, les preguntes que hem formulat les hem referides a les qüestions que el professorat ens demana de manera reiterada. Així, hem demanat: 

  • Què passarà amb el professorat interí tècnic d'FP? 
  • Com s’aplicaran les sentències del TSJE referent al professorat interí?
  • Hi ha prevists canvis en el model actual d'oposicions?
  • Es planteja un grup A1 pels mestres amb un grau?
  • Quan i com s'aplicarà la carrera professional pels docents?

Aquestes preguntes i altres, com el finançament o altres aspectes sociolaborals, queden pendents per la Mesa Sectorial Estatal, que s’ha convocat pel proper dimecres 24 de febrer, ja que les respostes aportades en aquesta reunió no han estat clarificadores.