Reunió de l'equip de treball de la comissió paritària del SPRL de Personal Docent


09 Feb, 2021

REUNIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL SERVEIS DE PRL DE PERSONAL DOCENT

Ahir vàrem participar a la reunió del grup de treball del SPRL sobre la realització de proves de salut voluntàries als docents de les Illes Balears. Aquesta reunió ha estat informativa, per la qual cosa hem aprofitat per preguntar aspectes concrets sobre aquests tipus de proves de salut i poder fer aportacions al llarg de la propera setmana.

Aquest servei es fonamenta en l’article 22.1. de la llei de Prevenció de Riscos Laborals I es començarà a posar en marxa en els pròxims dies. Per la qual cosa s’iniciaran reunions amb els directors dels diferents centres educatius de les Illes per tal de donar hores concertades i de forma progressiva a aquells docents que estiguin interessats.

Des d’ANPE hem volgut conèixer el tipus de proves que inclou aquest examen de salut, incorporant tant proves mèdiques (anàlisi de sang i orina i qüestionaris de salut) a més d’incloure una visita amb el logopeda i el tècnic en ergonomia.

A més, hem demanat qui pot ser beneficiari d'aquestes proves de salut, i ens han comunicat que els exàmens de salut s’oferiran a tots els docents tant funcionaris de carrera com en pràctiques i funcionaris interins (independentment de la durada del contracte que tinguin), aquestes proves tendrien una validesa d’uns 4 o 5 anys. Tot i així, si algun docent necessita tornar a fer-se aquest examen de salut perquè la seva situació personal ha canviat ho pot tornar a demanar.

Aquests exàmens de salut són voluntaris, no obstant això, seran obligatoris en aquells casos en què la situació de salut d’aquest docent pugui ocasionar un perill per a ell mateix o per als altres.

Celebram que a poc a poc el SPRL inclogui millores i novetats com aquesta, així i tot, seguim demanant un pla anticipat de vacunació per al col·lectiu docent de les IB.