Anpe considera necessari conèixer el marge pressupostari i de negociació real de l'acord presentat per Educació


09 Feb, 2021

 

ANPE CONSIDERA NECESSARI CONÈIXER EL MARGE PRESSUPOSTARI I DE NEGOCIACIÓ REAL DE L'ACORD PRESENTAT PER EDUCACIÓ

Després de l'última presentació de l'avantprojecte de llei educativa proposat en la Mesa Sectorial, avui dilluns, el Sr. Martí March ha plantejat un principi d'acord de legislatura, on ANPE considera que hi ha aspectes essencials que la proposta inicial no recull, com per exemple una partida econòmica que ho sustenti, una baixada generalitzada de les ràtios en tots els nivells educatius i mesures de conciliació, que potenciïn la qualitat educativa.

Des de la nostra organització valorem molt positivament la voluntat d'arribar a acords de millora, però abans cal saber quin és el límit retributiu que té la Conselleria i també el marge de negociació real per a dur-lo a terme. Alhora, hem posat de manifest que "caldrà asseure's moltes vegades, per a poder desenvolupar els diferents punts del document o afegir uns altres que falten".

Prestigiar l'esforç del professorat que està realitzant mitjançant l'ensenyament presencial en primera línia, requereix fer un primer pas des de l'Administració, començant per una equiparació salarial amb la resta de comunitats, abonant el 2,9% pactat, i compensant l'efecte de la insularitat. Una altra qüestió important és el referent al nostre professorat interí, el qual ens demana fórmules de continuïtat respectant les sentències del TSJE i, si ha d'haver-hi oposicions, aquestes han de ser calendaritzades i escalonades, per permetre la planificació de l'estudi dels nostres opositors.

En aquests moments, les interminables jornades lectives del professorat i l'augment de la burocràcia interna, han esgotat als nostres docents, per la qual cosa és responsabilitat de tots cercar solucions que comportin un acord satisfactori per ambdues parts. L'anticipació de la vacuna per al professorat, i la dotació dels materials higiènics i sanitaris per a tota la comunitat del centre educatiu són elements imprescindibles, si es pretén mantenir l'ensenyament presencial indicat per la Conselleria.

Finalment, des d'ANPE ens mostram favorables a la negociació, a aprofundir tots els aspectes presentats en el document d'avui, reclamant, és clar, quin limiti pressupostari i negociador real existeix.