Mesa Sectorial de funció pública de dimarts 3 de febrer


03 Feb, 2021

MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA DE DIMARTS 3 DE FEBRER

Després del “nyap retributiu” fet per l’administració pública incrementant les retribucions bàsiques i minoritzat les complementàries, ANPE s’ha presentat avui per negociar una proposta de pagament calendaritzada per compensar l’increment retributiu del 2%.

El Govern ens ha presentat avui un document amb tres punts de negociació: 

  1. Drets del personal. Amb una línia d’actuació de pagament del 0,9% ara, una calendarització de pagament del 2% sotmesa a abonar quan es recuperi la situació econòmica i la millora de la prevenció en riscos laborals.
  2. Ordenació i racionalització dels recursos humans. Amb un sistema d’estabilització i adscripció als llocs de treball i d’una planificació dels RRHH vinculada a les mesures de seguretat per la COVID19.
  3. Ocupació pública. Continuar amb convocatòries de processos selectius.


Al torn de paraula, des d’ANPE (FSES) hem advertit que duim ja 6 concentracions de protestes realitzades des de la unitat sindical. Les darreres notícies diuen que Hisenda ha aconseguit un refinançament del deute estalviant més de 70 milions d’euros. Aquest fet, afegit a l’increment dels pressupostos pel 2021, deixa sense sentit mantenir aquesta retallada, on els docents de balears som els únics que no cobram encara aquesta quantia que ens correspon per llei.

Per tot això, hem exigit el pagament immediat del 0,9% i una proposta de pagament íntegre del 2% en aquesta legislatura, amb els efectes retroactius que corresponen. Finalment la directora general de funció pública ha recollit les nostres propostes per continuar amb les negociacions. Des d’ANPE no descartam continuar amb les mobilitzacions si la proposta no és adequada.
 

premsa-03.02.21