Mesa informativa per tractar el professorat d’FP amb el desplegament de la LOMLOE


21 Gen, 2021

MESA INFORMATIVA PER TRACTAR EL PROFESSORAT D’FP AMB EL DESPLEGAMENT DE LA LOMLOE

Són diversos els aspectes que recull la nova Llei que afecten el professorat i que requereixen un diàleg i negociació que ens permeti arribar a acords per a la seva concreció i aplicació en tot l'Estat. Per això des d’ANPE hem demanat que s'estableixin uns acords que evitin desigualtats entre territoris i, per descomptat, tinguin en compte a tot el professorat, preservant, en tot cas, els seus drets adquirits.

Amb aquesta preocupació, vàrem demanar, el dimecres passat, una Mesa Sectorial al director general, Antoni Baos, sobre el Professorat del Cos a extingir de professors tècnics de Formació Professional i en la Disposició addicional quarantena octava sobre el canvi de funcions del personal docent.

Pel que fa a la integració i equiparació del professorat d’FP funcionari de carrera, i els interins amb grau, no hi haurà problemes. Ens hem mostrat preocupats pel professorat Tècnic d’FP que disposa d’un títol d’FP de grau superior i no ha tingut la possibilitat d’accedir a un grau que desenvolupi la seva especialitat. 

Per això hem demanat com s’establirà la gestió d’aquests docents. El director general ens ha dit que les places es poden treure a oposició, que es poden passar a contracte d’especialista (com a personal laboral) o bé ser contractat pel centre per impartir un mòdul concret. Qualsevol d’aquestes opcions suposa una modificació de les condicons sociolaborals que ens preocupa molt.

L’Associació de Professors d’FP ens han fet arribar les seves reivindicacions i dades fetes provinents d’un estudi dels docents afectats per l’equiparació-integració al cos de secundària, i les hem trameses per tal que es tinguin en compte. També hem fet arribar altres dubtes, com molts de mestres funcionaris de carrera i interins, que ens comuniquen que disposen de grau i també reclamen l’equiparació.

Per tot això exigim al Ministeri una reunió per tractar el professorat afectat i que se cerquin vies de solució satisfactòries pel col·lectiu docent.

fpcarta