ANPE exigeix l'actualització dels protocols COVID i insisteix que el ministeri hauria de liderar aquesta situació de crisi


15 Gen, 2021

ANPE EXIGEIX L'ACTUALITZACIÓ DELS PROTOCOLS COVID I INSISTEIX QUE EL MINISTERI HAURIA DE LIDERAR I COORDINAR AQUESTA SITUACIÓ DE CRISI

Davant les baixes temperatures i l'arribada de la tercera ona de la pandèmia resulta molt arriscat complir els protocols covid posant en pràctica les mesures sanitàries de ventilació freqüent amb les finestres obertes a les aules dels centres educatius.

Per a ANPE és imprescindible garantir l'ensenyament presencial per a tot l'alumnat. Però igual d'imprescindible és crear un entorn escolar segur que de confiança i seguretat a la comunitat educativa revisant instal·lacions i protocols que permetin controlar la pandèmia en els centres i alhora protegir els alumnes i docents de les baixes temperatures.

És necessari que la modificació de protocols contempli un Pla de Supervisió de ventilació de les aules realitzat per personal tècnic qualificat en els mesuraments de CO₂, el reforç dels sistemes de calefacció en els centres educatius, i la instal·lació de mesuradors de CO₂ i de purificadors d'aire amb filtre HEPA en totes les aules. La combinació d'aquestes propostes evitaria en gran manera els problemes de sanitaris descrits, al no ser necessari tenir obertes les finestres durant tota la jornada escolar.

Els docents exigeixen polítiques concretes per a evitar els contagis, fer front a la climatologia d'aquests dies i garantir una volta segura a les aules. Per aquestes raons, també resulta imprescindible posar en marxa les campanyes de proves PCR o d'antígens que en moltes comunitats autònomes no s'està realitzant, la dotació de màscares FFP2 i que els docents en ser personal laboral essencial sigui un grup prioritari en la segona fase de la vacunació.

Una altra mesura que venim exigint des de fa anys, és la dotació d'infermer@s escolars, perquè realitzi les funcions de responsable del covid-19 i a més desenvolupi les funcions de detecció precoç, seguiment de casos, enllaç amb els centres sanitaris i assessorar els alumnes i professors enfront del covid-19.

L'augment dels casos de coronavirus en moltes poblacions suposarà el tancament d'aules o centres educatius o escenaris de confinament on és necessari comptar amb Plans de digitalització en tots els centres. El professorat ha de comptar amb els mitjans tecnològics i les plataformes digitals en ple funcionament i sense incidències. És fonamental que les administracions educatives se cerciorin d'això.

Una vegada més agraïm i destaquem la gran labor efectiva i de qualitat que estan realitzant els docents en els centres educatius malgrat l'adversitat de les circumstàncies. ANPE fa una crida al Ministeri perquè exerceixi una labor de coordinació i lideratge i que al costat de les Conselleries d'Educació actualitzin els protocols perquè extremin les precaucions i prioritzin la seguretat física i sanitària de l'alumnat, el professorat i tots els integrants de la comunitat educativa.