Resum de la reunió extraordinària de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent


15 Gen, 2021

RESUM DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE DE RISCOS LABORALS

Avui dematí ens hem reunit a la Comissió Paritària de Riscos Laborals on hem fet les nostres aportacions a partir de les dades de les nostres enquestes.

EN AQUEST SENTIT, DES D’ANPE hem proposat que la calefacció estigui oberta de manera permanent durant els dies entre setmana perquè l’edifici mantingui una temperatura adient i confortable constant. Està comprovat que les aules es mantindrien molt més calentes si la calefacció estigués oberta des del dia anterior. 

D’altra banda, hem informat que existeixen purificadors d’aire amb filtres EPA, vàlids i homologats per eliminar el COVID19 sense necessitat d’obrir les finestres. Per la qual cosa pensam que seria viable en aquells centres que per les condicions que tenen (ràtios elevades, orientació al Nord…) i que fan que la temperatura sigui molt baixa. 

També hem demanat dotar de mesuradors de CO2 a tots el centres, ja que algunes aules no tenen.

Hem proposat el cribatge de PCR en aquells centres que estan dins zones d'alta incidència i pel professorat de risc, així com anticipar la vacunació dels docents, especialment pels més vulnerables.

Finalment, hem tornat a reivindicar la disminució de les ràtios de les aules, ja que aquests dies s'ha demostrat que a les aules amb 15-16 alumnes és suficient amb una ventilació de 15 minuts per baixar la concentració de CO2 (on els mesuradors marcaven 400-500 ppm), mentre que a les aules amb 20-22 alumnes la ventilació havia de ser permanent, i la concentració de CO2  no baixava dels 800 ppm obrint les finestres tot el dia.

PEL QUE FA A LA CONTESTACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ han explicat que ara mateix prima la salut i el més important és mantenir els espais ventilats.

Han informat que si la calefacció no funciona, si no es disposa de Mesurador de CO2 o les aules segueixen a molt baixes temperatures, els centres afectats s’han de posar en contacte amb la DG Planificació i Centres. 

D’altra banda, si el centre considera que ha de tenir la calefacció encesa constantment, la pot tenir, cada centre ha de regular l’ús de calefacció per garantir el confort tèrmic (obrir la calefacció 2 hores abans només són recomanacions). La despesa en calefacció no serà un problema, la Conselleria assumirà la despesa dels Instituts i els Ajuntament la dels CEIPS. Ens informen que els nous centres que es construeixen ja es fan amb una estructura aïllant del fred i de la calor i, però als centres antics el que se fan són millores. 

Avisen que ja s’han instal·lat purificadors de filtres EPA en aquells espais en què no és viable la ventilació. Tot i així, cal destacar que els filtres EPA no substitueixen la ventilació, només són per espais on la ventilació no es pot fer correctament. 

Han advertit que els nivells de contagis als centres són pràcticament nuls, els positius que hi ha, provenen de fora del centre. Són espais segurs, on la incidència és més baixa que la incidència a nivell comunitari.

Els tècnics de prevenció exposen que al document que ens han fet arribar, de ventilació, es descriuen les pautes bàsiques. Han volgut aclarir que el sentit dels mesuradors de CO2 tan sols indiquen que no s’està renovant l’aire bé. La concentració a l'aire de CO2 no és perjudicials per la salut, sinó que s’empra com un indicador, de manera que els valors alts avisen que s’ha d’augmentar la ventilació. 

FENT UNA VALORACIÓ GENERAL, des d’ANPE som conscients de la situació i sabem la problemàtica que suposa l’escenari C que es reclama, si no es solucionen les baixes temperatures. Per això hem fet ressò de la situació de fred extrem que pateixen els alumnes als centres educatius, fent propostes constructives i posant com a referent al l’alumnat.

Des del sindicat consideram que s’arriba tard, i veurem aquests dies si les mesures recomanades per l’Administració són suficients per combatre les baixes temperatures de les aules.

En qualsevol cas, des de la nostra organització recomanam a les famílies i al professorat, que recordin als alumnes dur roba tèrmica, especialment pels alumnes d’educació infantil i primària, que són els més febles.