El Conseller presenta l'avantprojecte de llei d'Educació per Balears


22 Des, 2020

EL CONSELLER PRESENTA L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ PER BALEARS

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha presentat avui la versió final de l’avantprojecte de Llei Educació de les Illes Balears després de finalitzar el període d’exposició pública i d’incorporar les al•legacions que s’han produït al llarg d’aquest temps.

Abans, però, haurà de passar pel filtre Consell Escolar de les Illes Balears, per la Mesa Sectorial i pel Parlament, entre altres. Ja vàrem fer aportacions per a la millora del document, on trobam aspectes molts positius però falta estudiar altres com:

  • Un millor finançament autonòmic, per fer front als efectes de la insularitat, per aconseguir l’equiparació salarial, per potenciar les infraestructures educatives i per a una major atenció a l’alumnat.
  • Evitar la perfilació de places, ja que els docents pertanyen als cossos estatals i s’ha de permetre la llibre concurrència, evitant la digitació de places i  que es respecti els principis de mèrit, capacitat o igualtat. 
  • Recuperar l’horari lectiu a 23 i 18 hores lectives per mestres i professors respectivament, entre altres qüestions sociolaborals.

En qualsevol cas, farem arribar aquelles aportacions i propostes de millora al document, en positiu, però, volem deixar clar que jugarem el nostre paper com a sindicat, en la defensa dels drets i interessos dels nostres mestres i professors, advertint al Govern que totes aquelles mesures que es desenvolupin d’aquest esborrany de llei balear, hauran de passar per la Mesa Sectorial d’Educació, especialment quan afectin a les condicions sociolaborals dels docents, ja que les intencions educatives d’aquesta normativa han de passar pel filtre sindical per llei, per tal garantir els drets dels funcionaris docents i els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Més informació a la web de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

Accediu a la notícia aquí.