Anpe impugna totes les normatives elaborades per planificació


22 Des, 2020

ANPE IMPUGNA TOTES LES NORMATIVES ELABORADES PER PLANIFICACIÓ, QUE PERMETEN LA PROMOCIÓ I TITULACIÓ DE L'ALUMNAT AMB MATÈRIES SUSPESES

Davant la passada convalidació en el congrés del Reial Decret llei 31/2020, que a cada comunitat autònoma li permet decidir sobre la promoció i titulació acadèmica, ANPE considera que com a mínim han d'establir-se uns criteris de promoció i titulació homogenis per a tots els centres públics.

Després de la falta de lideratge educatiu de la Ministra Celaà, després de no vertebrar uns criteris equitatius en tots els territoris de l'Estat, ANPE qüestiona que la direcció general de Planificació i Centres no hagi elaborat unes pautes comunes a seguir per part dels equips docents, que garanteixin uneixes regles anàlogues per a tots els centres educatius de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

En la mateixa línia, des d’ANPE ja vàrem demanar a la conselleria que no es permetés la titulació de l'alumnat amb matèries suspeses, tal com es proposa des del Ministeri d'Educació, amb la finalitat de mantenir la qualitat de l'ensenyament amb un criteri unificat. El missatge enviat des del Govern és contrari als valors de l'esforç i mèrit dels estudiants, que emana de la pròpia norma, en la qual es recull explícitament que la promoció i titulació no quedarà supeditada a l'existència de matèries suspeses.

Des d’ANPE advertim que per a suplir els dèficits d'aprenentatge i reduir l'actual taxa de fracàs escolar, cal apostar per baixar les ràtios màximes dels alumnes per aula, recuperar l'horari lectiu del professorat i retornar als especialistes i al professorat de suport reconvertit en tutor a les seves funcions inicials. Això propiciaria una atenció més individualitzada a l'alumnat, millorant els seus resultats acadèmics, a més de ser la millor manera d'ajudar els alumnes a promocionar de curs amb totes les garanties, augmentant, al seu torn, el nombre de titulats, en aquest cas amb totes les matèries superades.

Per aquest motiu, des dels Serveis Jurídics del sindicat, hem impugnat totes les Resolucions elaborades per Educació, amb la finalitat que es reflexioni sobre els criteris educatius pautats des de la pandèmia. En aquest sentit, portarem als tribunals les normatives que afecten l'educació primària, a secundària i al batxillerat, on és especialment preocupant, la regulació que afecta la Formació Professional, que encara no han sortit, però que de moment estan permetent la promoció i titulació d'alumnes, els quals accedeixen al món laboral sense haver adquirit les capacitats ni els coneixements suficients per a desenvolupar la seva professió amb èxit.

Per tot això, des d’ANPE judicialitzarem totes aquestes normatives amb la finalitat d'exigir a la Conselleria que reconsideri la seva posició i estableixi uneixes mesures educatives que frenin aquestes casuístiques. I en el cas de no ser possible, que s'estableixin, com a mínim, uns criteris de promoció i titulació homogenis per a tots els centres educatius, ja que si l'educació pública presumeix de garantista, igualitària i equitativa, és necessari establir “les mateixes regles del joc per a tots els centres”, i no deixar-lo a l'atzar dels docents, la qual cosa podria derivar a tenir alumnes d'un centre educatiu més perjudicats que els d'un altre.
 

premsa-22.12
premsa-22.12.-2