Mesa Sectorial de dimecres 9 de desembre


10 Des, 2020

MESA SECTORIAL SOBRE EL PLA DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL (FOLC)

Conselleria d'educació presenta les següents modificacions sobre el FOLC:

  • El CTELC mirarà i reconeixerà l'equivalència, validació o homologació dels certificats oficials de capacitació obtinguts a altres administracions autonòmiques amb els certificats de capacitació de les Illes Balears.
  • Els docents que tenguin la capacitació de Primària o Secundària i que canviïn de cos a través de concurs oposició o CGT ( per CCSS NO), o en centres concertats hagin de compartir horari, no necessitaran tenir els dos certificats de capacitació, sinó que s'homologaran.
  • A partir d'ara ja es podran matricular aquells alumnes que estant en possessió d'un nivell C1 de coneixements de llengua catalana, que cursin el darrer curs del graus universitaris que condueixen a la titulació que habilita per exercir la docència en l’educació infantil o primària i també aquells que cursin el màster universitari de formació del professorat.
  • Conselleria d´Educació renova el conveni amb la UIB per fer el FOLC per 4 anys més, però es reserva el dret de passar el Folc a distància al IEDIB.
  • El Conservatori Superior de Música i Dansa i l´Escola d´Art Dramàtic i d´Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes Balears no tenen reconeixement del CAT (ara 35% en català). A partir d´ara es regularan els requisits de capacitació de la llengua catalana del seu professorat.

Més informació aquí.