Tallers de llengua catalna per joves nouvinguts curs 2020-2021


02 Des, 2020

TALLERS DE LLENGUA CATALANA PER JOVES NOUVINGUTS, CURS 2020-21.

  • Inscripció: El director/a del centre ha d'emplenar la sol·licitud de participació (annex 2) mitjançant el GESTIB de l'1 a l'11 de desembre de 2020.
  • Professorat: docents amb plaça al centre sol·licitant el curs 2020-2021, tant del cos de mestres com del cos de professors d'educació secundària.
  • Destinataris: alumnes de centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics.
  • Durada i dates: 40 hores per grup, des de l'11 de gener al 31 de maig de 2021.

Més informació aquí.