Anpe denuncia que el Consell de Govern aprova ràtios sense consultar la Mesa Sectorial d'Educació


29 Nov, 2020

ANPE DENUNCIA QUE EL CONSELL DE GOVERN APROVA RÀTIOS SENSE CONSULTAR LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ

Davant l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària ANPE vol manifestar que cap d’aquestes mesures han passat per la Mesa Sectorial d’Educació.

Després de retallar professorat als Instituts, tal com ANPE va denunciar a l’estiu, ara es pretén augmentar la presencialitat, incrementant la ràtio sense incorporar més docents. A més, una gran part de professorat de risc que imparteix el batxillerat, fa teletreball des del centre, tal i com es recomana des del servei de prevenció de riscos, els quals ja han adaptat les seves programacions a l’escenari B.

Per una banda, aquesta nova alerta de riscos en diferents nivells pot modificar les condicions sociolaborals dels docents, amb docents de risc que en aquests moments fan teletreball, adaptant les seves tasques a la situació de pandèmia.

D’altra banda, s’estableixen noves ràtios que en cap cas han passat pel filtre sindical, i estam preocupats per un possible repunt dels casos de contagi amb l’arribada del fred de l’hivern. 

Tenim preguntes com: Qui estableix el nivell de risc? A partir de quan s’aplica un nivell de risc? Qui decideix quan es canvia de nivell de risc? Qui reverteix aquesta situació? Les mesures de seguretat es garanteixen als espais comuns amb més alumnes? S’han plantejat lloguers d’aules prefabricades als Instituts si no basten els espais? S’ha plantejat Educació que molts de docents del batxillerat són de risc? Hi haurà personal experimentat suficient per cobrir amb substitucions de batxillerat si aquests docents es posen de baixa?

Des d’ANPE denunciam que una vegada més se’ns deixa al marge de la negociació, sense poder fer arribar aquelles aportacions i propostes de millora al document. Volem recordar a Educació que respecti el nostre paper sindical en la defensa dels drets i interessos dels nostres mestres, professors i l’aprenentatge de l’alumne.

Als documents adjunts podeu descarregar la carta que la Conselleria va enviar als centres divendres a les 16h.

boib_27_nov
acord-consell-de-govern