Resum de la Mesa Sectorial del 13 de novembre


13 Nov, 2020

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE

Avui divendres 13 de novembre, ens hem presentat a la mesa sectorial amb la presència de n’Amanda Fernàndez, on hem tractat el programa PROA +.

Ens ha sorprès el caràcter informatiu de la Mesa, on no hi ha hagut cap mena de negociació.

Cal recordar que a Meses anteriors vàrem mostrar la nostra preocupació pels aspectes sanitaris, però també pels educatius, on trobam que les darreres instruccions tenen moltes mancances pel que fa a les mesures organitzatives i acadèmiques dels centres, que són necessàries per desenvolupar el curs escolar, on no s’han tractat els continguts de l’anterior curs escolar, tampoc venen definides unes ràtios més baixes, ni els desdoblaments dels grups, ni els horaris i l’increment de plantilla és deficient, amb disparitat entre els diferents territoris.

És per aquest motiu que trobam important tractar aquests aspectes, especialment al primer trimestre d’aquest any, per tal de corregir les deficiències educatives generades per la bretxa digital i aconseguir una educació igualitària entre l’alumnat dels centres públics.

La directora general ens informa que el programa PROA + és una proposta del MEFP dins un marc de Programa de Cooperació Territorial (2 milions d’€):

  • Línia 1: Pla d'acompanyament, motivació i reforç escolar per a alumnat NESE. Consisteix en el PAE, amb una dotació de 500.000 milions d’€.
  • Línia 2: Suport a l'alumnat amb risc d'abandonament escolar a través de la incorporació de professionals de l’àmbit social. Es destinen 1 milió d'€.
  • Línia 3: Adequació del Projecte Educatiu de Centre a les necessitats del cus 2020-2021 a través del Pla de Contingència. Amb una aportació total de 500.000 milions d’€.
  • També una altra línia de formació en competències digitals que ja es va començar a l’octubre.

Amb posterioritat el Ministeri va dotar amb 1 milió d’€ més aquest programa, on s’ha reforçat la línia de Mesures inclusives d'atenció a la diversitat per a l’atenció a les necessitats dels grups amb situacions de vulnerabilitat social i alumnes amb NESE, contractant més professorat de suport. Es contractaran 25 professionals de l'àmbit social.

Des d’ANPE es posa de manifest que va ser una errada reconvertir el professorat de suport i especialista en tutors, i ara es planteja un increment de professorat de suport. 

Al torn de paraula, hem demanat:

  1. En quin número de docents es contractarà més professorat PTSC, PT i AL? Ens han respost que seran 25 nous PTSC, 21 PT i 2 AL, a més d’alguns més per l’ensenyament concertat que no han determinat encara.
  2. Es dotarà al Servei de formació de més personal? Ens han respost que no poden incrementar-lo en les mesures previstes.