Anpe denúncia la falta de diàleg i negociació per a la tramitació de la LOMLOE


11 Nov, 2020

ANPE DENÚNCIA, UNA VEGADA MÉS, LA FALTA DE DIÀLEG I DE NEGOCIACIÓ PER PART DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP, EN L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA LOMLOE

Avui s'ha celebrat una reunió de Negociació on el Ministeri solament ha transmès als sindicats l'estat de tramitació de la nova llei. Una Mesa que arriba tard i perd el seu veritable objectiu incomplint l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP), en el que a negociació col·lectiva es refereix.

L'absència de diàleg respecte al conjunt de modificacions que s'introdueixen en el marc normatiu actual unit a la falta de negociació, en tot el que afecta condicions laborals del professorat han estat la tònica general durant el procés de tramitació de la LOMLOE des de l'inici fins a l'actualitat.

ANPE exigeix abordar la situació del professorat des d'una dimensió global i conjunta i no amb mesures parcials i aïllades i, debatent tot el que té a veure amb els canvis de la professió docent en el marc d'una veritable negociació amb els legítims representants del professorat.

En la reunió celebrada en el dia d'avui, des d’ANPE hem realitzat propostes de millora de l'articulat del projecte de Llei, esperant que siguin tingudes en compte i que s'incloguin en la nova llei durant el tràmit parlamentari:

Des d’ANPE proposem que s'integrin tots els cossos docents en el grup funcionarial A1 i, dins del futur Estatut de la Funció Pública Docent, reconfigurar els cossos docents, i l'ingrés i accés d'uns cossos a uns altres.

Exigim una Llei de la professió docent on es reculli i regulin, entre altres aspectes, els requisits de formació inicial per al professorat dels ensenyaments no universitaris. Al seu torn, s'estableixi, en el marc d'un Estatut de la Funció Pública Docent, l'ingrés i accés als cossos docents, l'establiment de la carrera professional docent des de l'ingrés fins a la jubilació, regulant i consolidant un sistema de jubilació anticipada. A més d'establir, en aquesta futura norma, el dret de mobilitat del professorat per tot l'Estat, mantenint per a això el caràcter estatal dels cossos docents.

No estem d'acord en la reducció del contingut mínim fixat per l'Estat en els currículums al 50% en les CCAA amb llengua cooficial i al 60% en la resta de les comunitats. Aquesta mesura aprofundeix més en la desvertebració educativa.

Demandem que el castellà ha de continuar sent considerat llengua vehicular en tot l'Estat. El castellà és la llengua oficial de tots els espanyols, un dret bàsic i fonamental. I el Govern d'Espanya ha de protegir els drets lingüístics de tots els seus ciutadans. 

Aquest projecte de llei no ve precedit d'un acord bàsic o un pacte d'estat que hagués permès establir les bases del que ha de ser la reforma profunda i global que necessita l'educació a Espanya i que servís per a dotar d'estabilitat normativa i perdurabilitat al sistema educatiu. La LOMLOE serà una llei imposada, on el diàleg i la negociació amb la comunitat educativa i els seus legítims representants van ser els grans absents. 

També en la reunió s'ha tractat la incidència del covid-19 en els centres educatius. En aquest sentit, des d’ANPE hem plantejat al Ministeri una sèrie de mesures de millora perquè acordi, amb les comunitats autònomes, la seva aplicació en tots els territoris per a evitar que es donin situacions de discriminació i desigualtat. Entre aquestes mesures destaquem: la dotació de sistemes de ventilació amb filtres HEPA i detectors de CO₂, o qualsevol altre sistema de ventilació homologat que no obligui a tenir obertes les finestres i portes de les aules contínuament de cara a l'hivern i a l'arribada de les baixes temperatures. I el permís retribuït d'absència dels pares que hagin de quedar-se a cura dels seus fills en quarantena, tal com el Govern va anunciar que anava a fer. 

Madrid, 11 de novembre de 2020