Anpe rebutja l'esmena a la "Llei Celaá" que modifica l'accés a la inspecció educativa


10 Nov, 2020

ANPE REBUTJA L'ESMENA A LA 'LLEI CELAÁ' QUE MODIFICA L'ACCÉS A LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

Sembla que el Govern de l'Estat vol accelerar els terminis per a aprovar la LOMLOE al més aviat possible, on s'ha vetat en tot moment la participació de la comunitat educativa. 
Des d’ANPE ja vàrem advertir, entre altres qüestions, la nostra disconformitat amb la promoció i titulació d'alumnes amb matèries suspeses o la falta de criteris unificats per a tots els territoris de l'estat.

Ara, davant la modificació de l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació, ANPE considera que aquest ha d'efectuar-se "mitjançant un sistema de proves objectives que es desenvolupin amb transparència i publicitat".

Si la pretensió és aconseguir un cos docent professional i amb independència de criteri, cal millorar l'actual model d'oposicions donant més importància a la part pràctica de la professió, per exemple. Per tant, aquesta esmena va en sentit contrari, ja que “es possibilita un procés d'accés basat en la subjectivitat i en l'arbitrarietat". 

Volem recordar que la funció dels inspectors, els quals han guanyat el seu lloc de treball amb anys d'estudi, ha de ser la de garantir els drets de tota la comunitat educativa, supervisant el compliment de la normativa sense estar subordinats als interessos polítics del govern de torn. 

D'una banda, la major part de les intervencions dels inspectors en el seu dia a dia, és l'assessorament normatiu, la resolució de consultes de la comunitat educativa o la determinació de situacions conflictives a l'escola per a intervenir assertivament quan es presenten dificultats en el col•legi.

Finalment, des d’ANPE advertim que una llei que "neix d'esquena al professorat no perdurarà en el temps”. Si volem una educació que doni estabilitat normativa i sigui garantista, ha de néixer del consens, del diàleg i de la negociació prèvia amb la comunitat educativa i amb els seus legítims representants.