Comissions de servei a la inspecció educativa


03 Nov, 2020

COMISSIONS DE SERVEIS A LA INSPECCIÓ EDUCATIVA

Presentació de sol·licituds: de dia 4 a dia 17 de novembre (ambdós inclosos).

Publicació del president i de la llista provisional dels membres de la comissió de selecció.

El termini per al·legar qualsevol de les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és del 16 de novembre al 18 de novembre, ambdós inclosos.

Més informació al següent enllaç.