Resum Mesa Funció Pública de 30 d'octubre de 2020


30 Oct, 2020

RESUM MESA DE FUNCIÓ PÚBLICA DE DIVENDRES 30 D’OCTUBRE

Avui divendres dia 30 d'octubre, hem tingut una mesa de funció pública on hem tractat el següent ordre del dia:

  •  Projecte de llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears per a I'any 2021.

Prèviament ens informen que els pressupostos ascendeixen a una quantia que suposarà un 7,8 € més, i endeutarà a la nostra comunitat en 600 milions d’euros. Aquest Projecte de Pressupost es durà dilluns a Consell de Govern per després iniciar la seva tramitació parlamentària.

Ens comuniquen que s’estableixen Resolucions pel 0,9% estatal, pel 2%, pel pagament de la carrera professional del col•lectiu interí, laboral i estatutari, per indemnitzacions per raó del servei, per augmentar la taxa de reposició al 110% i per poder obrir borses de treball públic quan quedi el 10% del personal en aquestes.

A continuació el director general de pressuposts ens han explicat que la situació econòmica de les illes balears està molt ressentida, amb un 30% de caiguda del PIB. Som la regió europea amb més incidència pels efectes econòmics del coronavirus. Que l’increment pressupostari es destinarà a Sanitat, Educació, a la despesa generada per la COVID i a la reactivació econòmica.
Hem demanat:

  • Què passarà amb el 2% de la pujada dels empleats públics illencs. Ens han respost que no tenen previst pagar aquest increment, essent Balears els únics que ens quedam sense aquesta retribució.
  • Per la pujada del 0,9 % anunciada pel Govern de l’Estat. Ens informen que tampoc s’abonarà.
  • Per la partida destinada a educació, on ens comuniquen que passam dels 1033 milions d’€ del 2020 a 1050 milions pel 2021.

Per concloure, des d’ANPE, malgrat que podem entendre la situació actual hem mostrat la nostra decepció per la manca de negociació real, per no enviar documentació prèvia i pel fet que els docents de les Balears seran els únics que no cobraran aquesta pujada salarial que s’ha fet ja efectiva a la resta de comunitats.