Mesa Sectorial de dijous 29 d'octubre


29 Oct, 2020

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 29 D’OCTUBRE

A la mesa sectorial d’avui dijous 29 d’octubre hem tractat el següent punt: 

  •  Proposta de Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa.

Referent a la proposta de convocatòria de comissions de servei per Inspecció Educativa, suposam que es convoca només 1 plaça a Eivissa a causa de la jubilació d’un inspector.  Si és així, aquesta provisió és la mateixa manera de proveir accidentalment amb un inspector interí, tal com s’ha fet en convocatòries anteriors, en aquest cas, ens pareix correcte. Així a Eivissa tindrien 4 inspectors en, a Menorca 3 i a Mallorca 22. Hi ha ocupades 29 inspectors funcionaris, amb 6 accidentals.

  • Els requisits són estar en actiu com a funcionari de carrera, amb una antiguitat i experiència mínima de 6 anys, tenir el títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o equivalent i acreditar els coneixements de llengua catalana.
  • La presentació de les sol·licituds és telemàticament, amb un termini 10 dies hàbils comptados a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
  • La comissió de serveis tindrà una durada d’un any, prorrogable per un any més.
  • Hi haurà una comissió de selecció, on s’estableix una fase de concurs i una fase de projecte i entrevista. 
  • Pel que fa al procediment, hi ha una puntuació mínima de 3,5 punts sobre 10, per superar la primera fase. La segona fase se supera amb 2,5 de 5 punts.
  • Pel que fa al barem, s’ha afegit puntuar el càrrec de cap de departament, coordinació, ATD i similars.
  • Es farà el sorteig per l’ordre dels aspirants i per triar la comissió de selecció.

Torns i preguntes
Hem comunicat que demà reclamarem quina serà la partida destinada a educació. Hem demanat quan es convocarà la Mesa Tècnica per tractar la tutorització i la convocatòria d’interins. També reclamam unes instruccions més clares des del Ministeri per com procedir en cas de confinament d’un alumne, professor o de l’aula. 

Per concloure, hem comunicat perquè València ha proposat adelantar les seves oposicions.