Anpe exigeix claredat en la redacció final de l'acord adoptat pel pacte Toledo


27 Oct, 2020

ANPE EXIGEIX CLAREDAT EN LA REDACCIÓ FINAL DE L'ACORD ADOPTAT PEL PACTE DE TOLEDO I CONDICIONS SIMILARS PELS DOCENTS ADSCRITS A LA SEGURETAT SOCIAL

  • Reclamam una jubilació anticipada per tots els funcionaris de carrera i interins dependents de la Seguretat Social.
  • Es prorroga l'actual jubilació pels funcionaris de carrera aprovats abans del 2011.
  • El col·lectiu Muface es pot jubilar amb 60 anys i 30 de serveis.
  • Els aprovats després del 2011 i els funcionaris interins, pertanyen a les classes passives de la Seguretat Social, on l'edat de jubilació s'estira fins als 65 i més de 38 anys cotitzats.

ANPE defensarà els interessos dels docents que pertanyen al règim de classes passives perquè no es vegin lesionats ni minvats els seus drets i continuarà reivindicant similars condicions per a la resta del professorat.

Aquest divendres 23 d'octubre, els portaveus de la Comissió del Pacte de Toledo van acordar un esborrany del text. En el mateix es recull la pròrroga de l'actual sistema de jubilació per als funcionaris que pertanyen al règim de classes passives. En el cas del professorat, estarien integrats tots aquells funcionaris de carrera que van ingressar a la funció pública docent abans de 2011.

La sorpresa i la incertesa, dins d'aquest col·lectiu, es va començar a generar quan el govern, durant el passat estat d'alarma i en l'RDL 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació, va incloure, en part del seu articulat, canvis en la legislació del Règim de Classes Passives, en concret el trasllat de competències, que abans corresponien a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda, a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Un canvi que, en principi era competencial i orgànic, va fer passar pena per la desaparició del sistema de jubilació del Règim de Classes Passives. Una vegada conegut el text es prorroga un sistema de jubilació anticipada que ANPE sempre ha defensat i reivindicat.

Arran d’aquesta bona notícia, ANPE continuarà reivindicant que la resta dels companys docents, que es troben adscrits al Règim general de la Seguretat Social, tinguin condicions similars de cara a la seva jubilació. Per a això, el millor marc normatiu possible seria l'anhelat i tant de temps reivindicat Estatut de la Funció Pública Docent, on s'hauria d'incloure, no sols un sistema de jubilació anticipada per a tot el professorat, sinó regular la nostra carrera professional, des de l'ingrés fins a la jubilació, així com la resta de les condicions laborals específiques del nostre col·lectiu.

ANPE continuarà defensant i reivindicant l'establiment i consolidació d'un sistema de jubilació anticipada per a tot el professorat, al marge del règim de cotització al qual estiguin adscrits.