ANPE ALS DEMATINS D'IB3: "Lamentam que planificació i centres permeti titular amb matèries suspeses"


23 Oct, 2020

ANPE ALS DEMATINS D'IB3: "Lamentam que planificació i centres permeti titular amb matèries suspeses"

Les noves instruccions per a l'avaluació de l'alumnat de primària i secundària establertes per la Conselleria d'Educació no han passat pel filtre sindical. Aquestes instruccions estableixen que el nombre de matèries suspeses no serà una limitació per passar de curs o per obtenir el graduat d'ESO. La repetició d'un curs es considerarà una mesura excepcional.

Així doncs, educació torna a deixar la responsabilitat de promoció i titulació en mans del professorat, sense establir criteris unificats.

El missatge enviat des del Govern és contrari als valors de l'esforç i mèrit dels nostres estudiants, que emana de la pròpia norma, en la qual es recull explícitament que la promoció i titulació no quedarà supeditada a l'existència de matèries suspeses i creiem que la qualitat de l'ensenyament i el prestigi educatiu es veuran afectats per aquestes decisions.

Per tot això, des d'ANPE reclamam minvar les ràtios, baixar l'horari lectiu dels docents, recuperar el professorat de suport i d’especialistes reconvertits en tutors, ara que el pressupost de la CA s'ha incrementat.