Nova mesura de conciliació laboral i familiar


16 Oct, 2020

DES D'ANPE CELEBRAM LA NOVA MESURA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR AIXÍ COM RECORDAR QUE LA RETRIBUCIÓ EN ELS CASOS DE CONFINAMENT ESTÀ GARANTIDA

Aquest permís millora el que hi havia fins ara, per això l’hem donat el vist i plau. Ara falta que aquest permís sigui retribuït parcialment o en la seva totalitat.

Us recordam que en cas de confinament per contacte estret, PCR negativa o PCR positiva el temps de quarantena està retribuït per tot el personal docent.

Després d’aquest inici de curs atípic, els centres varen iniciar les classes el millor possible amb els mitjans existents. És per aquest motiu que des d’ANPE hem denunciat públicament totes aquelles mancances, exigint els espais físics necessaris, el professorat imprescindible i unes ràtios assumibles, que en aquests moments són insuficients.

Per tot això demanam una Mesa Sectorial per a fer una valoració conjunta sobre l'inici de curs i poder corregir les deficiències detectades. Cal analitzar el repartiment del material higiènic, les mesures sanitàries que es duen a terme, la cobertura de les baixes, les ràtios reals dels centres, la quota de professorat i aclarir els nous espais que s'han habilitat per a fer front al nou escenari.

A més, des d’ANPE volem posar de manifest que vàrem liderar aquest permís que no existeix a cap altra comunitat, i que millora el que és anterior, ja que a partir d’ara els docents poden fer servir un permís no retribuït per fer cura dels infants o dels seus majors. Cal recordar que a les darreres negociacions amb la Direcció General de Personal Docent no s’ha descomptat cap euro a cap docent que hagi estat en quarantena després de ser considerat contacte estret o haver estat confinat després d’una PCR negativa o una PCR positiva si no tenien baixa mèdica.

Aquest nou permís complementarà aquests supòsits anteriorment esmentats, i farà compatibles les diferents situacions. Des del sindicat reclamarem a les properes reunions de la Comissió Paritària, la retribució parcial o total per millorar aquest nou dret.

Finalment, des d’ANPE exigim al conseller Martí March, i a la presidenta Francina Armengol, incrementar el pressupost en educació que es treballa ara per tal de poder corregir les deficiències detectades.