Actualització de les pautes d'actuació davant d'un cas sospitós de la COVID-19 als centres educatius.


09 Oct, 2020

PAUTES D’ACTUACIÓ PER ALS DOCENTS DAVANT UN CAS SOSPITÓS DE LA COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS.

El Servei de prevenció de Riscos Laborals ha actualitzat el document de "PAUTES D’ACTUACIÓ PER ALS DOCENTS DAVANT UN CAS SOSPITÓS DE LA COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS". 

Aquest document es revisarà segons l'evolució de la pandèmia i les actualitzacions que les Autoritats Sanitàries i Administracions Públiques vagin publicant. Aquest document es revisarà segons l'evolució de la pandèmia i les actualitzacions que les Autoritats Sanitàries i Administracions Públiques vagin publicant.

Podeu descarregar-lo a documents adjunts.

pautes-versio3