Novetats programa PROA per al curs 2020-2021


08 Oct, 2020

NOVETATS PROGRAMA PROA (ACTUALITZAT DIMECRES 14 D'OCTUBRE) 

Arran de la crisi educativa generada per la COVID-199, es posen en marxa 3 línies d’actuació per atendre als alumnes, en especial aquells més vulnerables. 

 • Línia 1: Pla d'acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (PAE curs 2020-2021).
  al qual poden optar:
  -Els funcionaris.
  -Els interins amb vacant.
  -Els interins que fan una substitució fins al 30 de juny al mateix centre i que heu començat el contracte en aquest període en què s’inicia la sol·licitud d’aquest programa.
   
  • El responsable és el Servei d'Innovació Educativa (sie@dgpice.caib.es, telèfon 971 17 77 81). És remunerat a 33,50 euros per hora.
    
 • Línia 2: Suport a l'alumnat amb risc d'abandonament escolar a través de la incorporació de professionals de l'àmbit social.
  • El responsable és el Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) (proaplus@dgpice.caib.es, telèfon 971 17 77 80)
    
 • Línia 3: Adequació del Projecte Educatiu de Centre a les necessitats del curs 2020-2021 a través del Pla de Contingència (adreçada a centres públics).
  • El responsable és el Servei d'Atenció a la Diversitat (SAD) (proaplus@dgpice.caib.es, telèfon 971 17 77 80)

La sol·licitud i termini de presentació és via GESTIB del 8 al 23 d'octubre.  El director o directora del centre ha d'emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció d'aquesta convocatòria (annex 2).

Segons la línia o línies seleccionades, s'han de presentar també els annexos corresponents indicats en el punt novè de la convocatòria.

Consultau tots els detalls al BOIB i a la web de Conselleria.